Maatschappelijke doelen

De ILT draagt met het toezicht op Ecodesign als onderdeel van het algemene producttoezicht bij aan het beperken van schadelijke milieueffecten van producten. De EU-regelgeving (Ecodesign-richtlijn) richt zich op de gehele levenscyclus; van het ontwerp en het gebruik tot en met afvalfase van een product. Belangrijk hierin is om het gebruik van schaarse stoffen en schadelijke stoffen en onnodig energieverbruik te beperken.

De ILT richt zich op het beperken van maatschappelijk schade door elektrische en elektronische producten. Deze maatschappelijke schade ontstaat door het niet voldoen aan de wettelijke eisen of bepalingen van energie gerelateerde producten van de Ecodesign-richt­lijn. De focus ligt op 3 risico's:

  • Nodeloos gebruik van energie door elektr(on)ische apparatuur, met klimaatverandering als gevolg.
  • Overmatige toepassing van grondstoffen in elektr(on)ische apparatuur en verpakkingen, met uitputting van schaarse grondstoffen tot gevolg.
  • Toepassing van gevaarlijke en (zeer) zorgwekkende stoffen in elektr(on)ische apparatuur, met milieu- en gezondheidsschade als gevolg.

Ontwikkelingen

De komende jaren zijn ontwikkelingen te verwachten op het gebied van (her)gebruik van grondstoffen (zoals repareerbaarheid van producten), het gebruik van alter­natieve energiebronnen en vervangbaarheid van gevaar­lijke stoffen door substituten. De huidige handhaafbare eisen op gebied van Ecodesign gaan met name over de energie-efficiëntie van het product, deze worden uitgebreid naar onder andere ook het (her)gebruik van grond­stoffen.

Daarnaast neemt de ontwikkeling van het aanbieden op internetplatforms van elektrische en elektronische apparaten toe.

Focus van de ILT

De komende jaren zet de ILT in op versterking van de samenwerking binnen Europa, omdat producenten en importeurs van producten vaak in andere Europese landen gevestigd zijn of de markt opkomen. Maar ook binnen Nederland investeren we in de samenwerking met stakeholders. Daarnaast gaat de ILT op zoek naar mogelijkheden voor een sterkere rol van eindgebruikers en consumenten. De ILT zal met haar toezicht inspelen op de toenemende internethandel in elektrische en elektronische producten.

Het scala aan elektrische en elektronische producten is breed en divers en dit neemt de komende jaren toe. Het is daarom van belang die productgroepen (en daarbinnen producten) te selecteren, die het meeste risico opleveren. De ILT zal zich met haar informatiegestuurde en risicogerichte werkwijze onverminderd blijven richten op productgroepen met de hoogste risico's op maatschappelijke schade.