We ervaren steeds meer dat de bescherming van de leefomgeving grenzen stelt aan ons handelen. Veiligheid is en blijft belangrijk, maar de aandacht voor duurzaamheid neemt toe. Milieuschade treedt meestal langzaam op en is niet altijd zichtbaar. Afval drijft geruisloos richting horizon, de bodem absorbeert verontreiniging zonder te klagen en water mengt zich zonder stemverheffing met gevaarlijke stoffen. Maar de maatschappelijke gevolgen zijn groot. Vandaar dat leefomgeving een belangrijk onderdeel is van het Meerjarenplan 2022-2026 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Jan van den Bos is inspecteur-generaal bij de Inspectie Leefomgeving en Transport

Voor dit meerjarenplan maakte de ILT een brede omgevingsanalyse. Zo hebben we ons oor goed te luisteren gelegd bij stakeholders. Zij geven aan dat we de huidige koers moeten blijven volgen. We blijven werken aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. De aanmoediging van stakeholders om signalen over risico’s en misstanden nog luider te laten klinken, nemen we daarbij zeker ter harte.

Naast de gesprekken met stakeholders voerde de ILT een belevingsonderzoek uit onder een algemeen publiek. De risico’s die Nederlanders zien, komen voor een groot deel overeen met de meer technische risicoanalyse die de ILT zelf uitvoert. We bekijken hoe we het perspectief van Nederlanders de komende jaren verder kunnen inzetten bij ons werk als toezichthouder.   

De ILT staat voor grote opgaven. We richten ons op veel terreinen, met een grote diversiteit. Van luchtvaart tot cybersecurity en van woningcorporaties tot legionella. En het aantal onderwerpen dat onze aandacht vraagt, groeit. In combinatie met de beperkte capaciteit dwingt dat ons tot het maken van keuzes. Toezicht staat volop in de aandacht. En het ontwikkelt zich, door een meer informatiegestuurde aanpak, technologische ontwikkelingen en meer aandacht voor gedrag.

De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de ILT. Met hun vakmanschap signaleren zij vaak als eersten nieuwe risico’s. We zijn behalve trots, ook zuinig op onze mensen. En tegelijkertijd verwelkomen we graag nieuwe professionals. We zetten ons ook de komende jaren met hart en ziel in om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan en een zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor mens en milieu.