Onze maatschappelijke opgave als Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is veelomvattend. Wij werken aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Ons werkterrein is breed en raakt aan vele onderwerpen.

Alle inwoners

Hierdoor komen vele bedrijven en organisaties met ons in aanraking. Logisch dat zij een mening hebben over de manier waarop wij toezicht houden of vergunningen verlenen. Feitelijk ondervinden alle inwoners van Nederland, al dan niet direct, de resultaten van ons toezicht. Wanneer zij gebruik maken van het openbaar vervoer, een woning huren van een woningcorporatie of een glas water uit de kraan drinken, maar ook doordat zij droge voeten houden achter de dijken.

ILT op weg naar 2021

2016 is het jaar waarin wij ons veranderprogramma ‘’Koers ILT 2021”  zijn gestart. Dit programma houdt een scherpe wijziging van onze koers in. Het verschil tussen opdracht en middelen noopt tot kiezen van wat wel en wat niet. Daarom willen wij open zijn. Wij willen tonen wat wij bereiken en daarmee onze maatschappelijke betekenis laten zien.

De kritiek van stakeholders op met name het gebrek aan (zichtbare) meerwaarde toont het belang van onze koerswijziging aan.   

Verhaal achter de cijfers

Dit jaarverslag gaat in op de in 2016 ingezette koersverandering. Het toont daarnaast een selectie van de activiteiten en de praktijksituaties, veelal rechtstreeks opgetekend uit de mond van inspecteurs. Het laat dus vooral het verhaal van de ILT achter de cijfers zien.

Ogen en oren

Onze inspecteurs komen dagelijks buiten. De inspectiediensten worden niet voor niets als de ogen en oren van de bewindspersonen gezien en hebben dan ook de taak om opvallende zaken te signaleren. De ILT wil haar signalerende functie verder ontwikkelen. Binnen “Koers ILT 2021” wordt daaraan invulling gegeven.  De eerste stap wordt gezet door het opnemen van de toezichtsignalen in dit jaarverslag. De toezichtsignalen zijn signalen vanuit de inspectie die naar de bewindspersonen worden gestuurd.

Hoewel dit verslag niet ingaat op alle taken van de ILT, wil ik benadrukken dat ik trots ben op al onze medewerkers omdat zij zich elke dag weer inzetten voor de publieke zaak.

Mr. J.A. van den Bos

Inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport

Andere opzet jaarverslag

De nieuwe opzet van dit jaarverslag, in combinatie met de nieuwe vormgeving en de online presentatie, is erop gericht het werk van de ILT toegankelijker te maken. Daarmee sluit de presentatie aan op het Meerjarenplan 2017-2021.

Bladeren

Met de pijltjes links en rechts in beeld gaat u eenvoudig naar de vorige of volgende pagina. Klik op de 3 streepjes linksboven voor de inhoudsopgave.