In 2016 voert de ILT 600 spoorinspecties uit op gevaarlijke stoffen, waarvan 76 op de zogeheten informatievoorziening gevaarlijke stoffen van stilstaande treinen op emplacementen. Er worden ook 50 inspecties uitgevoerd op de informatievoorziening gevaarlijke stoffen van rijdende (doorgaande) treinen. De eerste check is: klopt de informatie die de vervoerder geeft over wagons met gevaarlijke stoffen? Bij de controle op de informatievoorziening van stilstaande treinen in 2016 blijkt de informatie vaak niet juist te zijn. Wagons met gevaarlijke stoffen staan dan in het registratiesysteem als wagons zonder gevaarlijke stoffen. Of de positie/plaats van wagons met gevaarlijke stoffen in het systeem (‘op papier’) komt niet overeen met de werkelijke positie/plaats van de wagons met gevaarlijke stoffen. Het gaat om allerlei brandbare, bijtende en giftige stoffen. De informatievoorziening van rijdende (doorgaande) treinen bleek tijdens de controles op orde. De naleving van de regels is al beter dan in voorgaande jaren maar nog altijd niet voldoende. Elk jaar wordt 4 miljoen ton gevaarlijke stoffen per trein door Nederland vervoerd.

Wat doet de inspectie?

De inspectie doet er ook in 2016 alles aan om het treinvervoer van gevaarlijke stoffen veilig te laten verlopen. De informatie die de vervoerder aanlevert aan spoorbeheerder ProRail wordt steekproefsgewijs gecheckt. Wat zit er in de wagons en waar zit het precies? De inspecteurs zijn vasthoudend: ze gaan door tot ze echt weten waar zich gevaarlijke stoffen bevinden. Deze informatie is belangrijk voor als de brandweer moet uitrukken wanneer er iets mis gaat. Er wordt gecheckt of alle informatie op tijd digitaal wordt ingevoerd in de registratiesystemen. Bij een overtreding treedt de inspectie handhavend op.

Op het spoor staan

Een speciale informatiecheck doen de inspecteurs vooral ’s nachts en in het weekend. Het gaat dan om wagons met gevaarlijke stoffen die langer dan 8 uur op een spoor blijven staan. Sommige stoffen mogen alleen langer dan 8 uur op een spoor staan als de vervoerder iedere 8 uur de wagons controleert om na te gaan of er lekkages of andere gevaarlijke situaties zijn. De vervoerder moet deze controles zelf registreren. De inspectie checkt vervolgens of deze controles inderdaad worden gedaan en ingevoerd in het registratiesysteem. In 2016 worden 10 controles uitgevoerd. In één geval klopt het niet. In december 2016 veroordeelt de rechtbank deze vervoerder tot een boete van 55.000 euro vanwege het niet uitvoeren van de vereiste controles.