In 2016 houdt de ILT toezicht op ongeveer 18.000 instellingen waar het risico op een legionellabesmetting het grootst is. Denk aan ziekenhuizen, hotels, zwembaden, zorginstellingen, bungalowparken. De inspectie controleert of de prioritaire instellingen de wet- en regelgeving naleven. Deze regels moeten ervoor zorgen dat de kans op een uitbraak van legionella zo klein mogelijk is. Legionella is een bacterie in het drinkwater. Elk jaar krijgen circa 400 mensen longontsteking als gevolg van de besmetting, overigens vaak opgelopen in het buitenland. Veel mensen herinneren zich nog de legionellaramp in 1999 waarbij 32 mensen om het leven kwamen na het bezoeken van een bloemenbeurs met bubbelbaden.

Wat doet de inspectie?

In 2016 inspecteert de ILT instellingen die zich niet aan de legionellapreventie houden, ook niet na aandringen van de drinkwaterbedrijven die de eerste controle doen. De inspectie gaat als dit nodig is bij deze instellingen langs, doet nader onderzoek en verzorgt de handhaving. Verder controleert de ILT naar aanleiding van meldingen van instellingen zelf. De instellingen zijn verplicht monsters te nemen. Als uit deze monsters blijkt dat de legionellanorm wordt overschreden, komt de ILT in actie. 

Hotels in Zuid-Limburg

De ILT doet ook in 2016 gericht onderzoek. Zo worden in de zomer 85 hotels en B&B’s in Zuid-Limburg gecontroleerd op legionella. Houden ze zich aan de regels om legionella te voorkomen? De ILT controleert of ze watermonsters hebben genomen, of er een risicoanalyse voor legionella is opgesteld en of ze de bijbehorende beheersmaatregelen nemen. Bij een kwart van de bedrijven is alles in orde. Driekwart van de bedrijven voldoet niet aan de regels. Eind 2016 hebben zij hun zaken op orde. Een dergelijke inspectie wordt in 2016 ook bij jachthavens gedaan waarbij de helft de zaken in eerste instantie niet op orde heeft.