December 2016 is het zover: de ILT geeft het sein dat de 58 nieuwe FLIRT-sprinters in Nederland mogen rijden. De inspectie verleent de tijdelijke vergunning waardoor niets de vervoerders NS, Arriva en Abellio in de weg staat om de nieuwe treinen in 2017 op de rails te zetten. Precies op tijd want de 3 vervoerders verwachten in 2017 een fikse groei van het aantal treinreizigers. Extra materieel is nodig om overvolle treinen te voorkomen. Concreet gaat het om FLIRT-treinen: lichte treinen die snel optrekken en grote remkracht hebben en dus zeer geschikt zijn voor ritten met veel en korte stops.

Wat doet de inspectie?

Om de vergunning te kunnen verlenen, houden de inspecteurs in 2016 toezicht op het hele proces. Zijn de FLIRT-sprinters veilig als ze op ons spoor rijden? Voldoen ze aan alle technische eisen? Zijn de machinisten op tijd opgeleid? Kort gezegd is het de taak van de ILT om de veiligheid te bewaken. Een van de lessen die geleerd is van de Fyra is dat het beter is om hier al in een heel vroeg stadium mee te starten en die taak breed op te pakken. Het gaat om het beoordelen van de technische dossiers, het volgen van alle planningen, het toetsen van de assessments en het regelmatig overleggen met de vervoerder en de certificeerder. Ook geeft de ILT punten met betrekking tot de betrouwbaarheid door aan de concessieverlener.

Kink in de kabel

Zo wordt medio 2016 al duidelijk dat de vergunningverlening mogelijk vertraging oploopt: de planningen van alle betrokken partijen zijn te optimistisch en het technische dossier is niet compleet. Er wordt een deadline afgesproken met de vervoerder, de bouwer en de certificerende instantie voor het leveren van de vereiste documentatie. In augustus 2016 moeten alle daarvoor benodigde papieren bij de inspectie zijn aangeleverd. De druk is groot: de inspecteurs realiseren zich dat de vervoerders – en uiteindelijk de treinreizigers – zitten te springen om treinen maar die treinen moeten natuurlijk wel veilig zijn. Als dreigt dat de deadline niet gehaald zou worden, zoekt de ILT contact en gelukkig lukt het de betrokken partijen uiteindelijk toch om de vereiste documentatie aan te leveren. Daardoor kunnen de inspecteurs in december 2016 toch de vergunning voor de FLIRT-sprinters afgeven. En daarmee is het doel – veilige treinen in 2017 – behaald.