Welke containers in de Rotterdamse haven zijn belangrijk om te checken op gevaarlijke stoffen? In 2016 werkt de inspectie nauw samen met de douane. Achter de schermen worden alle gegevens gecombineerd. Dit levert nieuwe risicoprofielen op, bedoeld om de pakkans te vergroten. En dat werkt: in 2016 blijkt dat de inspectie 8 van de 10 keer de juiste containers selecteert met deze risicoprofielen. Met deze containers is dus iets mis. Een foutief etiket op de verpakking, een container met een andere inhoud dan in het systeem is ingevoerd, personeel dat niet de juiste opleiding heeft om met gevaarlijke stoffen om te gaan. Gelukkig zijn er in 2016 in Nederland geen grote incidenten in de havens, maar het risico op een ontploffing of gifwolk is aanwezig met mogelijk grote gevolgen.

Wat doet de inspectie?

De inspectie voert in 2016 gerichte controles uit om te zorgen dat gevaarlijke stoffen veilig in de havens worden vervoerd en overgeladen. De nieuwe risicoprofielen zorgen ervoor dat de inspectie gerichter kan controleren. In 2017 zullen de ILT en de douane ook gezamenlijk aan de slag gaan in andere havens, zoals Amsterdam, Vlissingen en Delfzijl. Samenwerking met de douane heeft nog een voordeel, afgezien van het verkleinen van het risico dat het misgaat: de controles gaan sneller. Er wordt voor gezorgd dat de logistieke keten zo min mogelijk vertraging oploopt.

Delfzijl

In 2016 weigert Ierland een schip met bitumen – teer – van een Nederlandse eigenaar omdat er sprake is van giftige dampophoping boven in het laadruim. Het schip, dat uit Rotterdam komt, moet terug en ligt een tijd lang voor anker op zee voor de Rotterdamse haven. De inspectie is deelnemer aan het overleg tussen de partijen die het lokaal bevoegd gezag vormen. Er komt een akkoord over de veiligheidsvoorwaarden waaronder het schip de haven van Delfzijl in mag.