Het werkgebied van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is zeer divers. Van die verscheidenheid wil zij in dit hoofdstuk een beeld geven. Zij wil ook het verhaal achter de cijfers vertellen. Daarom is ervoor gekozen om een aansprekende keuze te presenteren uit de vele situaties waarin de ILT in 2016 interventies pleegt en resultaten behaalt. Deze staan in dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 4 bevat praktijkverhalen van inspecteurs en hoofdstuk 8 geeft bij de productiegegevens korte toelichtingen op de werkzaamheden van de ILT in 2016.