De ILT krijgt veel vragen en meldingen van bedrijven, burgers en collega-handhavers. De behandeling daarvan is het werk van het Meld- en Informatiecentrum. Dit is de enige klantingang van de ILT. De instroom en de doorstroom van vragen, meldingen of klachten worden daar gecoördineerd. Hieronder een cijfermatig overzicht.

Meld- en Informatiecentrum

Meld- en Informatiecentrum
Binnengekomen meldingen MJP 2016 Realisatie 2016
Gevaarlijke stoffen 9.285 9.883
Energiemaatregelen en
productregelingen
50 36
Afval 500.555 511.462
Risicovolle bedrijven 635 530
Water en bodem 10.585 9.668
Scheepvaart 550 583
Rail- en wegvervoer 1.135 626
Luchtvaart 1.515 412
Woningcorporaties 170 125
Totale meldingen 524.480 533.325
Meld- en Informatiecentrum
Binnengekomen meldingen MJP 2016 Realisatie 2016
Gevaarlijke stoffen 5.500 4.739
Energiemaatregelen en
productregelingen
300 1.767
Afval 8.050 4.265
Risicovolle bedrijven 3.840 2.952
Water en bodem 2.640 1.740
Scheepvaart 13.070 11.335
Rail en wegvervoer 12.500 11.446
Luchtvaart 9.500 8.435
Woningcorporaties (inclusief
vragen afgehandeld door Aw)
1.600 4.338
Totaal vragen 57.000 51.017