Wie in Nederland een gebouw verkoopt of verhuurt, moet een definitief energielabel overdragen aan de nieuwe eigenaar. Meestal hebben verkopers van huizen dit prima geregeld: circa 85%. De ILT herinnert verkopers er per brief aan dat een energielabel wettelijk verplicht is. Zij kunnen dat dan alsnog regelen. Een energielabel is belangrijk omdat de nieuwe bewoners daarmee kunnen zien wat de energieprestatie is van hun nieuwe woning. En ook waar het verbeterpotentieel van de woning ligt. Dit is Europese regelgeving: de Europese Unie hoopt dat energielabels uiteindelijk een positief effect hebben op het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Wat doet de inspectie?

De ILT toetst na minimaal 6 weken na de attenderingsbrief of er alsnog een label is geregistreerd voor verkochte woningen. Zo niet, dan start het traject last onder dwangsom (LOD).

Klus

Vanwege de hoge aantallen en het intensieve traject van de LOD’s is dit een tijdrovende klus. Verder betreft het burgers die het soms niet eens zijn met de regelgeving of iets niet begrijpen en in sommige gevallen onterecht een brief kregen vanwege foutieve registratie. Dat levert veel extra werk op bij het Meld- en Informatiecentrum (MIC) van de ILT, omdat burgers snel de telefoon pakken.