Zwavel is slecht voor de gezondheid. Met gerichte controles hoopt de inspectie het zwavelgehalte van de lucht te verkleinen. In 2016 controleert de ILT de zwaveluitstoot van schepen die Nederland aandoen. Is het zwavelgehalte in de brandstof maximaal 0,1 %? De inspectie gebeurt zoveel mogelijk risicogestuurd. Dat wil zeggen dat de controles plaatsvinden bij schepen waarvan het vermoeden is dat ze een te hoge zwaveluitstoot hebben. De eerste check gebeurt via een snuffelpaal die zwavel ‘ruikt’ als een schip langs vaart. Ook is ervaring opgedaan met een helikopter en een vliegtuig die met meetapparatuur door uitlaatgassen vliegen.

Wat doet de inspectie?

De inspectie beoordeelt in 2016 3.300 schepen op afstand op juist gebruik van zwavelhoudende brandstoffen en voert bij 500 schepen inspecties uit aan boord, daar waar het vermoeden is dat het zwavelgehalte van de brandstof te hoog is. Er wordt een uitvoerig onderzoek ingesteld: het brandstofsysteem wordt bekeken, de procedures worden gecontroleerd en er worden brandstofmonsters genomen waarvan de uitslag binnen een paar uur bekend is. In 2016 blijkt 7,4 % van de geselecteerde en geïnspecteerde schepen een te hoog zwavelgehalte te hebben in de brandstof. Dit zijn 37 schepen waaraan de inspectie de verplichting oplegt om de tekortkoming te verhelpen en herhaling te voorkomen. In 14 gevallen is de overtreding zo ernstig dat de inspectie het schip aanhoudt. Dat betekent dat het schip niet mag vertrekken voordat de inspectie zelf heeft vastgesteld dat de tekortkoming daadwerkelijk is verholpen.

De inspectie werkt nauw samen met omliggende landen. Zij geeft signalen en data door en dat gebeurt ook andersom.

Controle

In oktober vertoont NPO2 de film ‘Sea Blind, the Price of Shipping our Stuff'. Deze film kaart de enorme uitstoot van schepen aan. Hij toont onder meer hoe een van de ILT-inspecteurs een schip controleert.