Drones nemen in 2016 een hoge vlucht, zowel recreatief als beroepsmatig. De ILT geeft vergunningen af voor beroepsmatig gebruikte drones. Vergunningen zijn belangrijk om het risico op incidenten zo klein mogelijk te houden. Drones lijken een onschuldig stukje speelgoed maar ze worden steeds geavanceerder, ze kunnen steeds hoger en komen dan in een luchtruim dat al behoorlijk vol zit. In 2016 komen bij de inspectie meldingen van incidenten binnen met recreatieve drones: vrijwel allemaal gemeld door piloten die er een zagen vliegen in de buurt van hun toestel. Bij incidenten met professionele drones in 2016 gaat het vooral om technische mankementen waardoor de drone neerstort. Andersom zijn er ook meldingen van drone-professionals die een vliegtuig of helikopter in een speciaal drone-gebied ontdekken.

Wat doet de inspectie?

De ILT beoordeelt aanvragen voor een vergunning en houdt toezicht op bijvoorbeeld opleidingsinstellingen en keuringsinstanties voor drones. Voor beroepsmatig gebruik van drones – bijvoorbeeld voor tv en film, voor zendmasten, boorplatforms en de agrarische sector – zijn vergunningen verplicht. Nieuw in 2016 is de zogenoemde ROC-light vergunning: een vergunning voor mini- of microdrones waarvoor geen bewijs van luchtwaardigheid en geen bewijs van bevoegdheid nodig is. Verder maakt de inspectie het mogelijk dat testvluchten met drones kunnen worden uitgevoerd in een deel van het luchtruim boven het dronetestcentrum bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in Marknesse. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wijst in 2016 de gebieden aan die voor drones verboden zijn of waar drones beperkt mogen vliegen.

Voorlichting

De ontwikkelingen met drones gaan razendsnel en de verwachting is dat er steeds meer toepassingsmogelijkheden komen. De inspectie organiseert in 2016 voorlichtingsbijeenkomsten om alle vragen – onder meer van potentiële aanvragers van vergunningen – te kunnen beantwoorden. Goede communicatie over veilig gebruik van drones is nodig om het doel te behalen, namelijk het creëren van een veiligheidsbewustzijn.