Worden afgedankte koelkasten, lege batterijen, kapotte TL-buizen en elektronisch afval netjes verwerkt? De ILT controleert dat. Zo voert zij in 2016 inspecties uit bij schroot- en metaalbedrijven en bij bedrijven die apparaten demonteren, zoals sociale werkplaatsen. Jaarlijks verwerken zij met elkaar ruim 100 miljoen kilo elektronisch afval, ook wel E-waste genoemd. Afval waar gevaarlijke stoffen in zitten. De bedrijven die dit afval verwerken, moeten gecertificeerd zijn. Bij 39 van de 106 bezocht (schroot)bedrijven is mogelijk sprake van het verwerken van e-waste. De ILT heeft 31 bedrijven een waarschuwing gestuurd. Tevens is een bedrijf een voornemen tot last onder dwangsom gestuurd en een bedrijf is een proces-verbaal gestuurd.

Wat doet de inspectie?

De inspectie controleert in 2016 of elektronisch afval zo volledig mogelijk gerecycled wordt. Ook wordt gecheckt of gevaarlijke stoffen uit elektronisch afval niet in het milieu terecht komen. De eerste check is of een bedrijf in het bezit is van het certificaat. Is dat het geval, dan wordt gecontroleerd of de norm voldoende wordt nageleefd. De gecertificeerde verwerkers moeten ervoor zorgen dat E-waste milieuveilig wordt verwerkt en dat gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld cfk’s eruit worden gehaald. Daarnaast is het belangrijk dat er hoogwaardig wordt gerecycled, dus dat bijvoorbeeld metaal en kunststof kunnen worden hergebruikt.