In november 2016 worden 2 directeuren van een keuringsinstelling in Rijen in hoger beroep veroordeeld. De 2 zijn schuldig aan fraude met medische certificaten, aldus de rechter. De inspectie ontdekt in 2015 dat er gefraudeerd wordt met de medische keuring van 99 piloten en één luchtverkeersleider. De directeuren blijken de keuring zelf te doen – terwijl ze geen arts zijn. Ze maken daarbij gebruik van de handtekening van een arts. Bovendien worden – tegen de regels in – de patiëntdossiers met medische gegevens thuis op de eigen computer bewaard. De fraude komt aan het licht als piloten aangeven dat ze door een man zijn gekeurd terwijl de keuringsinstelling geen mannelijke artsen had.

Wat doet de inspectie?

Een gespecialiseerd team doet onderzoek naar de valse medische certificaten en draagt deze informatie over aan de officier van justitie. De 100 gedupeerden worden ervan op de hoogte gebracht dat hun medisch certificaat niet geldig is en dat ze opnieuw moeten worden gekeurd. Verder informeert de inspectie alle betrokkenen, de politiek en de pers.

100% safe

Het is een gevoelige kwestie. De fraudezaak komt namelijk aan het licht vlak nadat een piloot van Germanwings (in maart 2015) een vliegtuig met 144 passagiers had laten crashen vanwege zijn psychische problemen. Goede en eerlijke communicatie over de fraudezaak is belangrijker dan ooit. Iedere passagier moet erop kunnen rekenen dat zijn vliegtuig wordt bestuurd door een piloot die medisch is gekeurd door een bevoegde keuringsarts.