Wereldwijd zit de zeevaart in een recessie. Ook in Nederland is dat te merken. In 2016 gaan 2 rederijen failliet. Diverse schepen – op allerlei internationale wateren ­– verkeren in grote onzekerheid: wie gaat er zorgen voor de bemanning, wie regelt brandstof voor hun terugreis? Meestal wordt er snel een oplossing gevonden, maar in 2016 duurt dit opvallend lang.

Wat doet de inspectie?

Bij schepen die onder Nederlandse vlag varen voelt Nederland zich verantwoordelijk als de bemanning niet goed verzorgd wordt doordat een rederij failliet gaat. In 2016 overlegt de inspectie veelvuldig met betrokken curatoren die formeel verantwoordelijk zijn. De bemanning moet loon en eten ontvangen en naar huis kunnen als het contract eindigt. Er is goed contact met de vakbond, die soms ook zorgt voor eten voor de bemanning. Als er certificaten verlopen blijken, zorgt de inspectie voor ontheffing voor de reis zodra aan de eisen is voldaan. Ook houdt de inspectie schepen van failliete rederijen aan als ze niet voldoen aan de eisen. Doel: zorgen dat de veiligheid gewaarborgd blijft.

Invlaggen

Goed nieuws: hoewel in 2016 de vloot is afgenomen met 6 schepen, hebben 2 nieuwe rederijen – na overleg met de inspectie – aangegeven dat zij hun nieuw te bouwen schepen onder Nederlandse vlag zullen brengen. Het gaat om ruim 10 innovatieve schepen.

In 2016 is onderzoek gedaan naar het functioneren van het Nederlandse register waarvan ook de inspectie deel uitmaakt. Het onderzoek heeft geleid tot verbeteringen, die door de verschillende partijen gezamenlijk worden opgepakt.

De ILT geeft de koopvaardijcertificaten sneller af dan voorheen (de meeste binnen een werkweek) en de website is (inclusief de aanvraagformulieren) inmiddels ook in de Engelse taal voorhanden.