Als een toezichthouder voor een overtreding een boeterapport opmaakt, dan zorgt het Bureau Bestuurlijke Boete ervoor dat de boete daadwerkelijk wordt opgelegd. Dit bureau behandelt bestuurlijke boetes van de hele inspectie, en van handhavingspartners zoals de politie en Rijkswaterstaat.

Boeterapport
Boeterapport opgesteld door MJP 2016 Realisatie 2016
Inspectie Leefomgeving en Transport 1.200 1.162
Nationale Politie, Landelijke Eenheid 350 308
Regionale Politiekorpsen 225 181
Rijkswaterstaat 300 219
Overigen 25 98
Totaal 2.100 1.968