In dit hoofdstuk leest u de verhalen van negen inspecteurs van de ILT. Zij vertellen over een belangrijke gebeurtenis in 2017.

 

1.1 Fraude met vrachtwagens - Niet alles zelf willen oplossen

1.2 Asbest in straalgrit- Meteen de risico’s inperken

1.3 Fraude in de haven-Samen weet je meer

1.4 Puinhoop op binnenvaartschip- Niet meteen een boete

1.5 Asbest in afval- Altijd voorzichtig zijn

1.6 Gevaarlijk vuurwerk- De aanhouder wint

1.7 Voorvallen kleine luchtvaart- Leren van incidenten

1.8 Scheiding DAEB/niet-DAEB woningcorporaties- Zuinig op maatschappelijk kapitaal

1.9 Intrekken certificaat goederenvervoerder- Als het risico te groot is