In dit hoofdstuk leest u de verhalen van 9 inspecteurs van de ILT. Zij vertellen over een belangrijke gebeurtenis in 2017.

1.1 Fraude met vrachtwagens - Niet alles zelf willen oplossen

1.2 Asbest in straalgrit - Meteen de risico’s inperken

1.3 Fraude in de haven-  Samen weet je meer

1.4 Puinhoop op binnenvaartschip - Niet meteen een boete

1.5 Asbest in afval-  Altijd voorzichtig zijn

1.6 Gevaarlijk vuurwerk - De aanhouder wint

1.7 Voorvallen kleine luchtvaart - Leren van incidenten

1.8 Scheiding DAEB/niet-DAEB woningcorporaties - Zuinig op maatschappelijk kapitaal

1.9 Intrekken certificaat goederenvervoerder - Als het risico te groot is