In 2017 zijn de eerste initiatieven genomen in het innoveren met behulp van data. Op basis van informatie maken we een afweging voor de inzet van medewerkers, middelen en methoden. Daarvoor is een sterke informatiepositie nodig met goede informatie en kennis over de maatschappelijke risico’s in het werkveld van de ILT. Maar ook over het verwachte effect van het ILT-optreden, over beleidsdoelen, over nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in het vak van toezicht. Zo experimenteert het dit jaar opgerichte ID Lab met nieuwe toepassingen van databronnen en is continu op zoek naar nieuwe, betere analysetechnieken en nieuwe combinaties van databronnen.

ID Lab – Innoveren met data

Bij het innovatie- en datalab (ID Lab) werken analisten en wetenschappers aan oplossingen voor analysevraagstukken en maatschappelijke problemen op de diverse terreinen van de ILT. Voorbeelden van projecten:

  • Voorvallen Schiphol: met behulp van text mining-technieken proberen we patronen in meldingen van voorvallen te onderscheiden die weer gebruikt kunnen worden in analyses.
  • Manipulatie detectie tachograaf: onderzoek naar de mogelijkheden om te zijner tijd gegevens uit het Weigh-in-Motion (WIM) systeem met die van de digitale tachograaf te vergelijken om fraude met tachografen op te sporen.
  • GIS (Geografische Informatie Systeem) visualisatie EVOA data: een interactieve kaart waarin EVOA stromen van 2013-2017 in één integraal overzicht zijn weergegeven.
  • BRZO dashboard: data-integratie voor het verbeteren van het interbestuurlijk toezicht op provincies, in hun hoedanigheid als bevoegd gezag voor BRZO-bedrijven.

Bovengenoemde voorbeelden van experimenten maken het mogelijk nieuwe vormen van data-analyse uit te proberen. Dit is het begin, de gebruikte systemen zijn nog niet uitontwikkeld. Het is nu zaak om de nieuwe inzichten te wegen en zo mogelijk effectief in ons werk in te zetten.