Meteen de risico's inperken

Wat is er gebeurd?

‘Oktober 2017 kreeg de ILT een melding dat er asbest zit in straalgrit dat in Nederland op de markt is gebracht. Straalgrit is materiaal dat je gebruikt om bijvoorbeeld verf van stalen bruggen te stralen. De melding kwam van het bedrijf dat het straalgrit in Nederland maakt en verkoopt aan andere bedrijven. Ze hadden asbesthoudende grondstoffen binnengekregen uit de Oekraïne. Hoe ze erachter kwamen? Ze hebben het in Nederland in een grote installatie gegooid om te zeven en in brokjes te breken. In die zeven vonden ze pluizen en daardoor werden ze ongerust: die zou wel eens asbest kunnen zijn. Dat bleek inderdaad het geval.’

Wat heeft de ILT gedaan?

‘We hebben meteen een multidisciplinair kernteam opgericht. Eerst kijken wat er aan de hand is en meteen daarna de risico’s inperken. Het straalgrit werd inmiddels op heel veel plekken in Nederland gebruikt en moest worden teruggehaald. Dat is een klus: we hebben het over 50.000 ton asbesthoudend materiaal. Die eerste fase is heel belangrijk, dat je de dingen bevriest zodat niemand er meer aan kan komen. Dat heeft het bedrijf gedaan en wij hebben daar toezicht op gehouden. Dat is onze taak als ILT: toezicht houden dat er geen asbesthoudende producten worden ingevoerd en gebruikt.’

Waarom is dit belangrijk?

‘Er zijn risico’s voor de gezondheid van mensen en voor het milieu. Als je iets straalt met asbesthoudend straalgrit, dan kun je asbest inademen. Doordat we snel hebben doorgepakt en de partijen uit de markt zijn gehaald, zijn de risico’s ingeperkt. Natuurlijk is er ongerustheid bij de mensen die ermee hebben gewerkt. Daar zijn onze collega’s van de Inspectie van SZW mee aan de slag gegaan.’

Wat leer je hiervan?

‘Dat het belangrijk is om niet als kikkers in een vijver te springen maar steeds goed na te denken: wat is belangrijk, hoe krijgen we de risico’s onder controle en wat moeten we als eerste aanpakken? Je hebt de neiging om direct breed te gaan: zijn er ook andere straalproducten die asbest bevatten? Die vraag hebben we later beantwoord. En gelukkig bleek de asbestverontreiniging zich te beperken tot het straalgrit van dit ene bedrijf. We zijn met het kernteam steeds teruggegaan naar wat het echte probleem is. Dan bereik je je doel.’