Ook in 2017 werkte de ILT aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, milieu en wonen. Dat is de basis, hierin ligt de maatschappelijke relevantie van de ILT verankerd. Wat is er in 2017 gedaan en bereikt? Aan de hand van de thema’s van het MJP 2017-2021 komt een aantal voorbeelden representatief voor het werk van de ILT aan de orde.