In 2017 heeft de ILT werk gemaakt van zichtbaarheid en van het actief betrekken van beleidsdirecties, branches, sectoren en bedrijven. De ILT toetst haar strategische keuzes vooraf en legt bij de buitenwereld verantwoording af over gemaakte keuzes en gerealiseerde effecten. In diverse kleinere en grotere bijeenkomsten is de ILT met de verschillende doelgroepen en branches in gesprek gegaan over haar aanpak en haar resultaten.

Aanbevelingen Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV)

In 2017 heeft de ILT op meerdere terreinen aanbevelingen gekregen van de OVV. Deze gaan onder andere over de certificering en het toezicht op historische zeilschepen – naar aanleiding van een mastbreuk – en over de veiligheid op Schiphol. De ILT pakt deze aanbevelingen op naar de geest in plaats van naar de letter van de wet. Dat vraagt om een brede analyse van haar taken en verantwoordelijkheden op het gebied van certificering, niet alleen in de scheepvaartsector. Het rapport van de OVV over de veiligheid op Schiphol heeft geleid tot het ILT-programma Schiphol. Meer en meer is er behoefte aan een totaalbeeld van de veiligheid op Schiphol, waar de ILT tot nu toe vooral keek naar de afzonderlijke regels voor de diverse doelgroepen op Schiphol.

Vergunningverlening met effect

Ook bij vergunningverlening speelt het maatschappelijk belang een grote rol. Onder andere de aanbevelingen uit de parlementaire enquête Fyra zijn voor de ILT aanleiding geweest het vergunningverleningsproces voor spoorvoertuigen te wijzigen. Dat heeft geleid tot een grondiger inhoudelijke toets bij de behandeling van sommige aanvragen, gecombineerd met toetsingen in de praktijk. Bovendien stimuleert de ILT partijen om ten behoeve van de veiligheid en integratie van vervoerssystemen om meer te doen dan waartoe zij wettelijk zijn verplicht. Met deze werkwijze kan de ILT genomen besluiten beter onderbouwen. Bovendien tonen spoorwegondernemingen een groter bewustzijn van hun eigen rol en verantwoordelijkheid in dit traject.