Als het risico te groot is

Wat is er in 2017 gebeurd?

In april 2017 hebben we het veiligheidscertificaat ingetrokken van een goederenvervoerder HSL Logistiek BV. Dat betekent dat het bedrijf niet meer in Nederland mag rijden. Dat is een heel zware maatregel die we nog nooit eerder hebben genomen. Ook in Europa komt zoiets zelden voor. We hebben het certificaat ingetrokken omdat hun veiligheidsbeheersysteem al een paar jaar niet op orde was én omdat de vervoerder betrokken was bij verschillende veiligheidsincidenten.’

Wat heeft de ILT gedaan?

‘In maart 2017 hebben we het hele bedrijf doorgelicht. In een tweedaags onderzoek hebben we gecheckt of het veiligheidsbeheersysteem voldoet aan de wettelijke eisen. Daaruit bleek dat er allerlei hiaten waren. Verder hebben we onderzoek gedaan naar de incidenten waar dit bedrijf bij betrokken was, vooral rijden door rood sein. We ontdekten dat de machinisten niet vakbekwaam waren. We hebben gesprekken gevoerd met de directie en uiteindelijk besloten om het certificaat in te trekken.’

Waarom is dit belangrijk?

‘Dit is een bedrijf dat via het spoor allerlei goederen vervoert, bijvoorbeeld auto’s maar ook gevaarlijke stoffen. Als het mis gaat op het spoor, kunnen de gevolgen groot zijn. Er was bijvoorbeeld een incident in 2016 waarbij een goederentrein van deze vervoerder in Elst vanaf de Betuweroute het hoofdspoor op ging. De remmen bleken niet in orde en de trein ging door een rood sein.’

Wat leer je hiervan?

‘Het is heel moeilijk om zo’n besluit te nemen. Je grijpt in op de markt en dat heeft grote maatschappelijke gevolgen. Ze vervoerden bijvoorbeeld auto’s en dat vervoer moest door een andere vervoerder gedaan worden of zou over de weg plaatsvinden. Er zijn veel trailers op de weg gekomen om uiteindelijk de goederen te vervoeren. Dat veroorzaakt overlast en extra verkeersdrukte met mogelijk onveiligheid. Het bedrijf is failliet gegaan en dat heeft gevolgen voor het personeel.’