Bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) draait veel om continue verandering. Verandering in de maatschappij en aanpassingen van de organisatie om daar effectief, efficiënt en vooral weloverwogen mee om te gaan. Tegelijkertijd is onze missie onveranderd: werken aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.
 

Zo is het afgelopen jaar in overleg met de sector het roer omgegooid bij een deel van de vergunningen voor afvaltransporteurs. Dit zijn zogenoemde repeterende transporten van vergelijkbare afvalstoffen naar erkende verwerkers. Hier kunnen we volstaan met beperkt toetsen, besparen we de transporteurs tijd en kosten en houden we bovendien meer tijd over voor de beoordeling van de andere meer complexe afvalexport vergunningaanvragen.

Een ander voorbeeld is de samenwerking met een grote vrachtwagenfabrikant tegen het gesjoemel met de tachograaf. Omdat we een sterk vermoeden van fraude hadden, maar er zelf niet achter kwamen waar malafide ondernemingen in het systeem hadden ingegrepen, haalden we de fabrikant er bij. Deze ontdekte de truc waarmee de tachograaf gemanipuleerd werd. Vervolgens instrueerde de fabrikant zijn werkplaatsen in Europa om hier alert op te zijn.

Om meer veranderingen mogelijk te maken, is het afgelopen jaar in nieuwe technieken en werkwijzen geïnvesteerd. Terwijl de meeste nog in een ontwikkelingsfase zitten, is het soms ook nog maar de vraag in hoeverre we er straks echt wat mee kunnen. Voor mij staat wel vast dat we continu naar betere en slimmere toezichtstechnieken en -methoden moeten zoeken om aansluiting te houden bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Omdat het complex van verandering als gevolg van de Koers 2021 nog volop gaande is, kan dit jaarverslag nog niet laten zien hoe onze nieuwe aanpak en werkwijze uitpakken. Wel geeft het een goede indruk van de breedte van onze werkterreinen en welke veranderingen we al in gang hebben gezet. En net als vorig jaar kunt u een indruk krijgen van het dagelijkse werk van onze inspecteurs. Dat gaat over hun belevenissen langs de weg, in de haven, op bedrijfsbezoeken of bij een woningcorporatie. In een aantal gevallen worden problemen naar een hoger abstractieniveau getild en resulteren in een toezichtsignaal voor de betrokken bewindspersoon.

Dit jaarverslag geeft een beeld van een organisatie die langzaam maar zeker een ingrijpende verandering ondergaat, terwijl zij enerzijds probeert haar wettelijke taken zo goed mogelijk uit te voeren én anderzijds een aantal keer alert moest reageren op onvoorziene ontwikkelingen zoals het asbesthoudend straalgrit. Naar mijn mening zijn we daar in geslaagd.
Het spreekt dan ook voor zich dat ik trots ben op al onze medewerkers die zich met vakmanschap inzetten voor de publieke taak.

Mr. J.A. van den Bos
Inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport