Samen weet je meer

Wat is er in 2017 gebeurd?

‘We zijn vaker de samenwerking gaan zoeken als we onderzoek doen naar criminele activiteiten. In 2017 hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar een bedrijf in de haven. Er was een vermoeden van strafbare feiten, maar we wilden niet dat het bedrijf om zou vallen door grootschalig strafrechtelijk ingrijpen. Traditioneel zouden we daar langdurig een groot onderzoeksteam op hebben gezet, proces-verbaal hebben opgemaakt en een paar jaar later zou het voor de rechter komen. Nu is het ons gelukt om in een half jaar tijd te zorgen dat het bedrijf zich aan de regels houdt. Met een aantal kleine strafrechtelijk ingrepen en een breed scala aan bestuurlijke ingrepen.’

Wat heeft de ILT gedaan?

‘We zijn met alle relevante toezichthouders om de tafel gaan zitten: Waterschap, Inspectie van SZW, de Omgevingsdienst en Rijkswaterstaat. Met elkaar hebben we gericht gekeken naar dit bedrijf. Dan praat je over vragen als: welke problemen spelen er? Vanuit welke invalshoeken kunnen we die problemen aanpakken? Wat heeft elke partij in huis aan mogelijke interventies? Hoe zorgen we dat het bedrijf zich weer aan de regels gaat houden?’

Waarom is dit belangrijk?

‘De situatie bij het bedrijf is nu veel sneller verbeterd. Het levert onze maatschappij sneller meer resultaat op terwijl het minder tijd en geld kost.’

Wat leer je hiervan?

‘Andere samenwerkingspartners hebben een andere kijk op een kwestie. Ze hebben ook andere mogelijkheden om problemen aan te pakken. Ze brengen dingen in die wij zelf niet hadden gezien. Zo krijg je met elkaar een ander perspectief en een heel andere ingang om een probleem op te lossen.’