Niet meteen een boete

Wat is er in 2017 gebeurd?

‘In 2017 kwam ik een complete puinhoop tegen tijdens een inspectie van een schip. Ik deed de inspectie met een collega van Rijkswaterstaat. De administratie was niet op orde. De vloer van de machinekamer was spekglad door lekkage van olie. Er lag overal rommel: oude accu’s waarvan een aantal omgekeerd lag en accuzuur lekte. Ongeopende post.

Wat heeft de ILT gedaan?

‘We hebben een inspectie gedaan en zijn vervolgens met de schipper gaan praten. Hij vertelde dat hij een jaar niet heeft kunnen varen en financiële problemen had. Door sterfgevallen in de familie had hij ook persoonlijke problemen. Vroeger zouden we een boete hebben gegeven. Nu hebben we een voornemen tot last onder dwangsom opgelegd. Dat wil zeggen dat hij niet meteen een boete kreeg maar eerst de kans om orde op zaken te stellen.’

Waarom is dit belangrijk?

‘Een boete is een middel, geen doel. We wilden dat de onveilige situatie zou worden opgelost. En dat is gebeurd. 3 weken later zijn we teruggegaan. Hij had keihard gewerkt om zijn schip op orde te krijgen. Hij vertelde dat we hem een duwtje in de goede richting hebben gegeven.’

Wat leer je hiervan?

‘Ik leer hiervan dat elke situatie anders is en dat je als inspecteur per situatie moet kijken wat het beste is. Niet alleen op de letter van de wet, maar in de geest van de wet.’