De nieuwe koers wil zeggen dat de ILT stuurt op het maatschappelijk effect. Dat betekent: aanpakken van de grootste maatschappelijke risico’s, uitvoeren van de wettelijke verplichtingen en zichtbaar optreden bij zorgen die in de maatschappij leven. In 2017 heeft de ILT haar eerste stappen gezet met deze omslag in denken en doen, onder andere met het uitwerken van het programma Schiphol waarin luchtvaartveiligheid en duurzaamheid op en rond de luchthaven gecombineerd worden. In proeftuinen en experimenten is de ILT op zoek gegaan naar nieuwe werkwijzen en samenwerkingsverbanden.