Leren van incidenten

Wat is er in 2017 gebeurd?

‘We hebben meer bekendheid gegeven aan de meldingsplicht voor de kleine luchtvaart. We willen dat ze ons laten weten als er een voorval is. Met kleine luchtvaart bedoel ik: niet-commerciële luchtvaart zoals drones, zweefvliegen en kleine luchthavens. Zij melden hun voorvallen te weinig. Of ze melden ze wel, maar niet bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen van de ILT.’

Wat heeft de ILT gedaan?

‘We hebben goed geluisterd naar de brancheverenigingen van kleine luchtvaart. Waarom melden ze niet? Er blijkt bij de kleine luchtvaart angst te zitten voor vervolging of toezicht door de ILT als ze een voorval melden. We hebben die angst kunnen wegnemen door uit te leggen waarom we de meldingen willen ontvangen. Niet meer om te beboeten, maar om er samen van te leren. Als ze meer willen weten, kunnen ze ons uitnodigen. Dan komen we langs om het toe te lichten. Verder hebben we het formulier waarmee je een melding kunt maken eenvoudiger gemaakt.’

Waarom is dit belangrijk?

‘Om te leren van incidenten. Hoe meer meldingen we krijgen, hoe beter de analyses en hoe beter we de risico’s in beeld kunnen brengen. Zijn er bijvoorbeeld meer meldingen in een bepaald gebied, bij een bepaalde luchthaven of in een bepaalde sector? Dan gaan we kijken hoe we de risico’s daar kleiner kunnen maken. De meldingsinformatie die we ontvangen, wordt ingezet voor de sector, de wetgever en de toezichthouder. Iedereen kan ervan leren.’

Wat leer je hiervan?

‘Dat de kleine luchtvaart niet altijd door heeft dat het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen   onafhankelijk is. En verder leer ik hiervan dat het belangrijk is om als inspectie regelmatig met de brancheverenigingen te praten. Door voorvallen bespreekbaar te maken, kun je met elkaar de veiligheid vergroten.’