In 2017 heeft de ILT verder gewerkt aan een toekomst- en naar buiten gerichte organisatie die werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Doel: een organisatie die meer risicogericht, flexibel, transparant en effectief werkt. Deze koers is in 2016 ingezet.