Ook consumenten zijn een doelgroep van de ILT. In toenemende mate heeft de ILT te maken met ‘de burger’. Deze heeft nu eens de rol van melder of van belanghebbende, dan weer die van omwonende of van consument.

Energielabels

De ILT heeft in 2017 onder meer toezicht gehouden op het ontbreken van het energielabel bij de verkoop van woningen en utiliteitsgebouwen en inspecties uitgevoerd bij erkend deskundigen (die een rol spelen bij het vaststellen van het energielabel bij woningen). Hoewel de spontane naleving hoog is, gaat er veel toezichtcapaciteit zitten in de handhaving bij de verkoop van woningen, omdat het om grote aantallen transacties gaat (met LOD’s (last onder dwangsom) als sanctiemiddel bij niet-naleving met daarbij te behandelen eventuele zienswijzen en bezwaren).

Legionella

Bedrijven waarvoor de regels van legionellapreventie gelden, moeten metingen (laten) uitvoeren om het water te controleren op de aanwezigheid van legionellabacteriën. Als een te hoge concentratie legionellabacteriën wordt aangetroffen, moet het bedrijf dat aan de ILT melden. In 2017 ontving de ILT ruim 5.000 meldingen van normoverschrijdingen. De ILT voerde een telefonische quick scan uit op de ontvangen meldingen. Naar aanleiding daarvan zijn vervolgens 159 controles op locatie uitgevoerd.

De drinkwaterbedrijven voeren legionellacontroles uit gericht op veiligheid en gezondheid. Jaarlijks worden van de circa 3.000 controles gemiddeld 400 (meestal complexe) dossiers voor handhaving aan de ILT overgedragen. In principe leidt elke melding van een drinkwaterbedrijf tot een voornemen last onder dwangsom.

De ILT gebruikt eigen analyses en informatie van drinkwaterbedrijven om meer inzicht in risicovolle bedrijven of gebieden te krijgen. De inspecties zijn vooral gericht op de aanwezigheid van de vereiste documentatie. De afgelopen jaren zijn verschillende doelgroepen gecontroleerd, waaronder campings in Gelderland. Er zijn 348 inspecties bij campings en 472 bij de overige doelgroepen (hotels, jachthavens en truckstops) uitgevoerd.

Als de verplichte beheersvormen bij legionellapreventie niet afdoende zijn, mag onder voorwaarden een alternatieve techniek worden toegepast. Er zijn 94 beoordelingen uitgevoerd ter controle van de toegepaste technieken.

Drinkwater

De consument moet worden beschermd tegen de monopoliepositie van het drinkwaterbedrijf. Een drinkwaterbedrijf kan daardoortarieven in rekening brengen die hoger zijn dan noodzakelijk. De ILT heeft in 2017 de toetsing van de tarieven van 2016 afgerond. De bedrijven zijn gevraagd om meer transparant te worden. Hiermee zijn de bedrijven aan de slag gegaan. Bij de toetsing van de tarieven 2018 zal duidelijk worden of er inderdaad sprake is van meer transparantie.

GenX-stoffen

De ILT heeft in 2017 bij Chemours geïnspecteerd in het kader van de REACH regelgeving. Dit mede naar aanleiding van de maatschappelijke onrust die was ontstaan over het aantreffen van GenX-stoffen (voor hittebestendige coatings) in het drinkwater in Zuid-Holland. Daarbij is onderzocht wat de productiehoeveelheden van GenX-stoffen zijn geweest en of de REACH-registratiehoeveelheid niet werd overschreden. Ook is gekeken naar de afnemers van Chemours om uit te zoeken waar eventueel nog meer emissies van GenX-stoffen plaats kunnen vinden.
Daarnaast heeft de ILT samengewerkt met de bevoegde gezagen in de regio en met Provincie Zuid-Holland om advies gegeven op het gebied van de Wabo vergunning verlening. De ILT is in dit verband ondersteunend aan de bevoegde gezagen en helpt deze waar mogelijk met informatie en expertise.

Annuleringen Ryanair

Eind 2017 annuleerde Ryanair 20.100 vluchten binnen Europa wegens problemen met de roosters en de dienstregeling waardoor talloze passagiers werden getroffen. In Nederland ging het om 9 vluchten met 1.147 passagiers. Uit het onderzoek van de ILT blijkt dat Ryanair volgens de regels compenseert. Daarnaast voldoet de luchtvaartmaatschappij aan de regels voor het bieden van informatie en verzorging. Wel heeft de ILT gesignaleerd dat de informatievoorziening op de website en in de e-mails voor passagiers onduidelijk kan zijn. Aangezien de ILT geen bevoegdheden heeft om hierop te handhaven, zijn de bevindingen onder de aandacht gebracht van de Autoriteit Consument & Markt, die toeziet op de Wet oneerlijke handelspraktijken.