De ILT kun je zien als de ogen en oren van de minister en de staatssecretaris. De inspecteurs zien vaak als eerste in het veld of het beleid van een bewindspersoon werkt. Elke twee maanden stuurt de ILT een rapportage met signalen naar de bewindspersonen. Wat is in 2017 gerapporteerd?

De ILT maakt onderscheid tussen actievragende en informerende signalen. Een actie kan gaan over een hiaat in de wet, de gevolgen van gerechtelijke uitspraken, of het bespreken van knelpunten in bestuurlijke overleggen. Informerende signalen hebben een minder acuut karakter en gaan bijvoorbeeld over ontwikkelingen en trends uit ILT-onderzoek.

In 2017 gaf de ILT 41 toezichtsignalen af: 32 actievragende signalen en negen informerende signalen. Van de actievragende signalen zijn er elf afgehandeld in 2017. De andere signalen zijn nog in behandeling, bijvoorbeeld omdat het om wijzigingen van wet- en regelgeving gaat.