De overheid maakt gebruik van deskundigheid die op de markt beschikbaar is. Op die manier vervullen sommige keuringsinstanties een publieke taak. De verhouding van de ILT tot keuringsinstanties is divers. Er zijn instanties die door de ILT moeten worden erkend, instanties die namens de ILT certificeren en certificerende bedrijven waar de ILT op toeziet.

Scheepvaart

In de zeevaart (koopvaardij en passagiersvaart) worden de schepen die onder Nederlandse vlag varen nagenoeg allemaal gecertificeerd door 3 internationaal opererende keuringsinstanties. Dit zijn klassenbureaus die ook certificaten voor binnenvaartschepen verstrekken. In 2017 heeft de ILT bij 2 klassenbureaus reality checks uitgevoerd. Zowel op schepen als op scheepswerven wordt bekeken of de klassenbureaus terecht certificaten hebben verstrekt.

Bij één klassenbureau is – voor het eerst – een complete cyclus afgerond die bestaat uit een self-assessment (uitgevoerd in 2016), reality checks en een audit. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn eind 2017 afspraken gemaakt over verbetermaatregelen voor een deel van de binnenvaart. De uitvoering hiervan wordt periodiek besproken.

In de binnenvaart verstrekken ook 2 nationale keuringsinstanties certificaten. Ook daar zijn reality checks en audits uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat zij de vereiste verbetermaatregelen uit eerdere audits hebben doorgevoerd.

Amicitia

In juli heeft de OVV zijn onderzoeksrapport gepubliceerd over een ongeval op het zeilschip de Amicitia. Het schip maakt deel uit van de bruine vloot, oude schepen die veelal voor toeristische doeleinden worden ingezet. Begin 2018 stuurt de minister een reactie op het rapport waarbij zij ingaat op de invulling van het tweedelijns toezicht op certificerende instellingen en de risico-afweging ten aanzien van de bruine vloot.