Altijd voorzichtig zijn

Wat is er in 2017 gebeurd?

‘In het voorjaar hielden we een grote transportcontrole op de A67, aan de grens bij Duitsland. We controleerden vrachtwagens die afval vervoeren. Eén vrachtwagen viel op omdat er 2 grote, oude apparaten te zien waren. Er wapperden ook slierten isolatiemateriaal uit. Op de parkeerplaats zag ik dat het om bakovens ging. Ik dacht meteen: daar zou wel eens asbest in kunnen zitten.’

Wat heeft de ILT gedaan?

‘We hebben een controle uitgevoerd. We kijken dan naar de lading: zit er afval in, is het gevaarlijk afval, kloppen de papieren? De papieren waren niet in orde. De chauffeur had alleen een document voor niet-gevaarlijk afval. Dit was duidelijk illegaal afvalvervoer en dat betekent: Duitse autoriteiten informeren en retour afzender. Uit monsteranalyse bleek dat het om gevaarlijk afval ging. De chauffeur heeft de lading goed af moeten dekken en daarna ben ik achter hem aangereden om te kijken of hij echt over de grens terug naar Duitsland is gegaan. Later bleek dat er inderdaad asbest in de apparaten zat, maar niet in het wapperende isolatiemateriaal.’

Waarom is dit belangrijk?

‘Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid en voor het milieu. Ik was bang dat er asbestvezels vrij kwamen via die wapperende slierten. Gelukkig is dat niet gebeurd. We zullen ook nooit weten of en hoeveel ongelukken met asbest ik hiermee heb voorkomen. Misschien bij medewerkers van het Nederlandse bedrijf waar dit afval naartoe zou gaan? Of van buitenlandse bedrijven waar het vervolgens weer naartoe zou gaan?’

Wat leer je hiervan?

‘Dat je altijd voorzichtig moet zijn, hoe lang je ook in het vak zit. Het kan zomaar gebeuren dat je bijvoorbeeld iets per ongeluk inademt. En na 20 of 30 jaar krijg je kanker en denk je: o ja, dat is mogelijk toen gebeurd. Maar dan is het te laat.’