Een afgebroken start is een situatie waarin een vliegtuig de start moet afbreken. Dit kan zijn vanwege een waarschuwing voor een technisch probleem, of het vermoeden daarvan. Of omdat er andere vlieg- of voertuigen, personen of dieren aanwezig zijn op of rond de baan. Een afgebroken start kan dan een veiligheidsingreep zijn om een ongeval te voorkomen.

Als de snelheid op het moment van het afbreken van de start te hoog is, kan het vliegtuig voorbij de baan belanden (overrun).

Afgebroken starts in 2021

In gebruiksjaar 2021 zijn er 59 afgebroken starts gemeld. Dat komt neer op ongeveer 2,5 meldingen per 10.000 starts. Vorig jaar waren er 54 afgebroken starts; dat zijn 2 meldingen per 10.000 starts. Er is dus een stijging te zien in het relatieve aantal afgebroken starts. Let wel, het gaat om lage aantallen, waardoor de statistische betrouwbaarheid moeilijk te bepalen is. De meeste voorvallen hebben een technische oorzaak (59% in 2021). Bij een deel van de voorvallen geeft de melding geen informatie over de oorzaak (22% in 2021). Bij 5 van de 59 meldingen stelde het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) vast dat er sprake was van een hoge snelheid, van meer dan 80 knopen.

59% van de afgebroken starts had een technische oorzaak

Aantal afgebroken starts

Aantal afgebroken starts met oorzaak
xoverig of onbekendlucht- of weersomstandighedennabijheid ander verkeertechnische oorzaakaanwezigheid vogels of wildlife
20172352383
20182912482
20191844446
20201831346
20211323356

Aantal gemelde afgebroken starts en de oorzaak, voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021.

Bron: ABL Brontabel als csv (217 bytes)