Veilig vliegen

Dit artikel hoort bij: Staat van 01

Ordeverstorende passagiers

In gebruiksjaar 2021 zijn er ruim 880 meldingen over voorvallen met passagiers die de orde verstoren. In verhouding tot het aantal vliegtuigbewegingen zijn dat er bijna 40 per 10.000 vliegtuigbewegingen. Dat is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van gebruiksjaar 2019. Deze toename hangt samen met de coronamaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan passagiers die de orde verstoren, omdat ze geen mondkapje willen dragen.

Twee derde van de meldingen zijn zwaardere voorvallen

In gebruiksjaar 2021 viel twee derde van de gemelde voorvallen in de zwaardere categorie. Er is dan sprake van verbale of fysieke agressie, of allebei. Het komt in zulke gevallen voor dat de politie of Koninklijke Marechaussee wordt ingeschakeld. Of dat de gezagvoerder een Notice of Violation (NOV) afgeeft. De passagier krijgt dan een gele kaart. Dit betekent een officiële waarschuwing voor ongewenst gedrag, een uitleg over het veroorzaakte risico en de gevolgen die dat voor hem kan hebben (een boete, juridische aanklacht of arrestatie). De ILT ziet toe op de training van cabine- en cockpitpersoneel in relatie tot misdragingen van passagiers bij Nederlandse luchtvaartmaatschappijen.

Ongeveer 60% van de meldingen gaat over passagiers die zich misdragen vanwege de coronamaatregelen

Voorvallen met ordeverstorende passagiers

Voorvallen met ordeverstorende passagiers
xzwaarder voorval (COVID-relatie)zwaarder voorvallichter voorval (COVID-relatie)lichter voorval
201703230282
201804240272
201905150364
202027924078152
2021394178160152

Aantal gemelde voorvallen met ordeverstorende passagiers, inclusief ernst ervan, voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021. Voor de jaren 2020 en 2021 is ook te zien of een voorval COVID-gerelateerd was.

Bron: ABL Brontabel als csv (198 bytes)

Meer ordeverstorende passagiers door coronamaatregelen

Van de 880 meldingen heeft ongeveer 60% te maken met passagiers die zich vanwege de coronamaatregelen misdragen. Dat is ruim 20 per 10.000 vliegtuigbewegingen. Het aantal lichtere of zwaardere voorvallen dat niets te maken had met de coronamaatregelen is per 10.000 vliegtuigbewegingen vergelijkbaar met vorige jaren.