In het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) staat een norm voor het totale risicogewicht (TRG) van het vliegverkeer. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toetst elk jaar of Schiphol aan deze norm voldoet.

Het totale risicogewicht (TRG) houdt rekening met de gemiddelde ongevalskans (voor een beperkt aantal typen ongevallen die in de buurt van de start- of landingsbaan kunnen gebeuren), het aantal vliegtuigbewegingen en het startgewicht van de vliegtuigen.

Totale risicogewicht ruim onder de norm

Het veiligheidsrisico door vliegverkeer rond Schiphol wordt jaarlijks getoetst aan de hand van het totale risicogewicht (TRG). Het TRG is een rekenkundige maat voor het totale risico waaraan de omgeving van de luchthaven wordt blootgesteld. Het wordt uitgedrukt als een gewicht (in tonnen). In 2021 was het TRG 4,480 ton. Dat is 46% van de norm (9,724 ton). In 2020 was het TRG 49% van de norm. In 2019, vóór de pandemie, was dit nog 82%.

Totale risicogewicht (TRG)

Totale risicogewicht (TRG) in tonnen
xtotale risicogewicht
20167,840
20178,294
20188,065
20197,995
20204,782
20214,480

De ontwikkeling van het TRG, voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021.

Bron: ILT Brontabel als csv (131 bytes)

Totale risicogewicht (TRG)

Totale risicogewicht (TRG) in % van de norm (norm = 100%)
xtotale risicogewicht
201785
201883
201982
202049
202146

Het TRG als percentage van de norm, voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021.

Bron: ILT Brontabel als csv (69 bytes)

Daling zet door

Ten opzichte van het eerste coronajaar, 2020, nam het TRG verder af. Tot en met 2017 steeg het TRG door de toename van het aantal vliegtuigbewegingen. Na 2017 is een lichte daling te zien, bij een vrijwel gelijk gebleven hoeveelheid vliegverkeer. Waarschijnlijk komt dit door geleidelijke vernieuwing van de vloot; oudere toestellen hebben hogere ongevalskansen.

TRG daalt minder dan het aantal vliegtuigbewegingen

Het TRG daalde ten opzichte van 2019 met 44%. Deze daling is lager dan die van het aantal vliegtuigbewegingen: dit nam af met 52%. Het relatief grotere aandeel zwaardere vliegtuigen speelt hierin waarschijnlijk een rol. Het startgewicht en de kans op ongevallen is bij deze toestellen groter.