Vliegverkeer Schiphol

Dit artikel hoort bij: Staat van 01

Vliegtuigbewegingen

De effecten van Schiphol hangen samen met het aantal vliegtuigbewegingen. Daarom brengt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) jaarlijks in kaart hoeveel vluchten er waren.

Aantal vliegtuigbewegingen daalde

Het afgelopen gebruiksjaar kwam het totale aantal vliegtuigbewegingen (starts en landingen) uit op ongeveer 256.500. Dat is lager dan vorig jaar; toen waren het er ongeveer 288.000.

Vliegtuigbewegingen

Vliegtuigbewegingen
xgeneral aviationvrachtvluchtenpassagiersvluchten
20171752018176476800
20181827716191481180
20191896414338482802
20201497821288251496
20211733724839214291

Aantal vliegtuigbewegingen in de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021. Voor het zogenoemde handelsverkeer geldt een maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen per gebruiksjaar. 

Bron: Amsterdam Airport Schiphol Brontabel als csv (179 bytes)
Het maximum voor 'handelsverkeer’ is aan de Alderstafel afgesproken. Het staat nog niet in de wet, maar is wel bindend.

Passagiers- en vrachtvluchten ruim onder het toegestane maximum

Het totaal aantal vliegtuigbewegingen is een optelsom van alle passagiersvluchten, vrachtvluchten en general aviation. Voor de passagiers- en vrachtvluchten samen, het zogenoemde handelsverkeer, geldt een maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen per gebruiksjaar. Door de coronacrisis blijft dit aantal vliegtuigbewegingen met ongeveer 239.000 ruim onder dit toegestane maximum.

Het aantal vrachtvluchten groeide tot bijna 25.000

Aantal vrachtvluchten groeit

Het aandeel vrachtvluchten in het totale aantal vliegtuigbewegingen is 10%. Dat is hoger dan in de jaren voor de coronacrisis: toen was dit aandeel ongeveer 3%. Het aantal vrachtvluchten groeide in 2021 ook in absolute zin, tot bijna 25.000. Voor een deel gaat het om vrachtvluchten die vanwege corona met passagiersvliegtuigen zijn uitgevoerd.

General aviation zijn privévluchten, zakelijke vluchten en helikoptervluchten van bijvoorbeeld de politie.

Meer general aviation-vluchten

Het aantal vliegtuigbewegingen door general aviation lag met ruim 17.000 iets hoger dan de 15.000 van vorig jaar, maar lager dan de 19.000 in 2019 (voor de coronacrisis). Voor dit type vluchten geldt geen maximum. Wel wordt de bijdrage van general aviation meegenomen in de berekeningen van de geluidsbelasting, uitstoot en externe veiligheid.

Vliegtuigbewegingen per dag

Het aantal vliegtuigbewegingen op een dag varieert sterk door het jaar heen. Normaal gesproken is het aantal vluchten per dag het hoogst in de zomer. De laatste 2 jaar zien we door de coronacrisis een ander beeld.

Corona blijft zijn stempel drukken

Het afgelopen gebruiksjaar was het hoogste gemiddelde aantal vliegtuigbewegingen per dag 1.080. Dat werd bereikt in de maanden augustus tot en met oktober. In 2020 was dit hoogste aantal 1.282, in de periode november tot en met januari (net voor de coronacrisis begon).

Vliegtuigbewegingen per dag

Vliegtuigbewegingen per dag
xnov - janfeb - aprmei - julaug - okt
20191282136415021507
20201282753360747
20215254487481080

Gemiddelde aantal vliegtuigbewegingen per dag, in een periode van 3 maanden per gebruiksjaar. De eerste periode start in november 2020, de vierde periode in augustus 2021.

Bron: Amsterdam Airport Schiphol Brontabel als csv (186 bytes)

De invloed van de coronacrisis op het gemiddeld aantal vliegtuigbewegingen per dag is nog steeds goed te zien. Dat geldt met name in de 2e periode van februari tot en met april. Toen was het aantal vluchten per dag ongeveer 67% lager dan in dezelfde periode in 2019. Vanaf mei 2021 neemt het gemiddelde aantal vluchten per dag toe tot 1.080 in de periode vanaf augustus 2021. Dit is nog altijd flink lager (ongeveer 28%) dan de 1.500 bewegingen in dezelfde periode van gebruiksjaar 2019.