Om de veiligheid te waarborgen, gelden in de lucht minimale afstanden tussen vliegtuigen, zowel horizontaal als verticaal. In het luchtverkeersgebied van Schiphol is de minimaal vereiste horizontale afstand 3 zeemijl (5,6 kilometer). Verticaal is dit 1.000 voet (305 meter).

Meldingen verlies minimale afstand in 2021

Als 2 vliegtuigen te dicht bij elkaar komen, is er sprake van verlies van afstand (loss of separation). Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) registreert dit en meldt dit aan het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL). LVNL onderscheidt 3 categorieën: A tot en met C. Categorie C is de minst ernstige, waarbij er nog meer dan 67% van de minimale afstand is. In categorie B is de gemeten afstand tussen de 50% en 67% van het minimum. In categorie A gaat het om minder dan 50%.

In gebruiksjaar 2021 werden er 16 voorvallen gemeld: 1 voorval in categorie A, 1 in categorie B en 14 in C. In verhouding tot het aantal vliegtuigbewegingen is het aantal voorvallen vergelijkbaar met 2020: bij ongeveer 1 op de 10.000 vliegtuigbewegingen wordt er een verlies van afstand in de categorie A tot en met C gemeld.

Verlies aan minimale afstand

Verlies aan minimale afstand
xA (minder dan 50%)B (50 - 67%)C (67 - 100%)
201741339
20183531
20190654
20201319
20211114

Aantal gemelde voorvallen met verlies aan minimale afstand (loss of separation; separatieonderschrijding) en de mate van onderschrijding. Voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021.

Bron: ABL Brontabel als csv (127 bytes)

Toelichting voorvallen categorie A en B in 2021

Het voorval in categorie A werd veroorzaakt door een klein vliegtuig dat het luchtverkeersgebied van Schiphol binnenvloog zonder toestemming. Daardoor kwam het te dichtbij een helikopter. Het voorval in categorie B ontstond toen 2 vliegtuigen van dezelfde baan vertrokken. Het 2e vliegtuig had meer snelheid dan het 1e, waardoor de toestellen te dicht bij elkaar kwamen.