Veilig en gezond werken

Dit artikel hoort bij: Staat van 01

APU- en GPU-gebruik

Gebruik van de in een vliegtuig aanwezige auxiliary power units (APU’s) is slecht voor de luchtkwaliteit en geven geluidsoverlast. Zo stoot een APU relatief veel fijnstof uit. Dit geeft zorgen over de gezondheid van platformmedewerkers. Daarom zijn er regels die APU-gebruik beperken.

De Aeronautical Information Publication (AIP) is een publicatie met regels voor luchthavens. En het advies van het RIVM staat in het rapport 'Overwegingen veiligheid ten aanzien van COVID-19 aan boord van een vliegtuig'.

Veel uitzonderingen APU-gebruik

In gebruiksjaar 2021 waren er slechts 3 afwijkingen van de regels voor APU-gebruik. Wel meldden piloten en grondafhandelaren meerdere keren per dag aan Schiphol APU-gebruik op een vliegtuigopstelplaats (VOP) met vaste stroomaansluiting. Deze uitzonderingssituaties waren in 2021 toegestaan op basis van de Aeronautical Information Publication (AIP) en op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In combinatie met internationale protocollen van bijvoorbeeld de International Civil Aviation Organization (ICAO) en het Europees Agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA). De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt vast dat luchtvaartbedrijven veel gebruikmaken van deze uitzonderingsmogelijkheid: in 2021 waren er 2.162 geregistreerde uitzonderingen voor APU-gebruik. Daarvan ging het 538 keer om het ventileren van een vliegtuig vanwege corona. De ILT onderzoekt in 2022 het gebruik van andere dan de voorgeschreven voorzieningen.

Normaal gesproken mag een APU 10 minuten voor het opstarten aan staan en 5 minuten na de landing. Tijdens corona is het toegestaan om de APU aan te zetten (1) bij vertrek: ongeveer 3 minuten voordat het boarden begint (of langer, afhankelijk van het type vliegtuig). En (2) bij aankomst: ongeveer 3 minuten voor aankomst bij de gate. De APU blijft dan draaien totdat alle passagiers zijn uitgestapt.

Beschikbaarheid vaste stroomaansluitingen en PCA-installaties

Het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) bepaalt dat luchtvaartmaatschappijen, grondafhandelaren en Schiphol ervoor moeten zorgen dat op VOP’s vaste stroomaansluitingen worden gebruikt. Ook moeten zij een elektrische pre-conditioned air (e-PCA)-installatie inzetten. Inmiddels hebben 72 VOP’s een vaste stroomaansluiting en voorzieningen voor een e-PCA-installatie. Daarmee voldoet Schiphol aan de gestelde eisen: het LVB bepaalt dat er minstens 61 van zulke VOP’s moeten zijn. De ILT stelt vast dat het aantal PCA-installaties (zowel e-PCA als diesel PCA) te laag is om vliegtuigen op het platform voldoende te ventileren in coronatijd. Hierdoor komt het regelmatig voor dat er een APU draait, terwijl er een elektrische powerunit en een stopcontact voor een PCA-installatie beschikbaar zijn.

APU’s en diesel-GPU’s mogen alleen worden gebruikt op VOP’s zonder stroomaansluiting

Een ground power unit (GPU) is een mobiel stroomaggregaat. De GPU levert stroom aan het vliegtuig tijdens de afhandeling op de grond, als alle motoren zijn uitgeschakeld. Er zijn elektrische GPU’s en diesel-GPU’s.

APU- en GPU-gebruik

APU’s en diesel-GPU’s mogen alleen worden gebruikt op VOP’s zonder stroomaansluiting. In 2021 voerde Schiphol 516 controles uit bij 63 luchtvaartmaatschappijen. Er werden 3 afwijkingen van de APU-regels vastgesteld, bij 3 verschillende luchtvaartmaatschappijen. De ILT onderzoekt deze en rondt dit in 2022 af. In 2021 waren er 2.162 meldingen over APU-gebruik op VOP’s met een vaste stroomaansluiting, telkens met toestemming van Schiphol.

Reden APU-gebruik op VOP met stroomaansluiting

Reden APU-gebruik op VOP met stroomaansluiting
Aantal
1.Te hoge of te lage temperatuur in het vliegtuig1119
2.(Extra) ventilatie door corona538
3.Technisch, bijvoorbeeld onderhoud465
4.Anders, bijvoorbeeld vervangende voorziening defect, of harde wind (grote kans op schade)21
5.Onbekend (niet opgeschreven)19
TOTAAL2162

De tabel laat de reden zien voor de inzet van de APU op VOP’s met vaste stroomaansluitingen. Reden 1 en 2 hebben (deels) te maken met een tekort aan PCA-installaties op Schiphol.

Bron: ILT Brontabel als csv (295 bytes)

APU-project

Vanuit het programma Veilig en duurzaam Schiphol is de ILT in augustus 2021 het project ‘Hinderreductie en APU-gebruik’ gestart. Inzet is dat een APU alleen wordt gebruikt in situaties waarin er geen schoner of stiller alternatief is. Het gebruik van een diesel-GPU of diesel-PCA is minder wenselijk dan een elektrisch alternatief. Toch is dit beter dan een APU. Het APU-project brengt in kaart hoeveel PCA-installaties er op Schiphol zijn. En hoe vaak het voorkomt dat een tekort aan PCA-installaties leidt tot APU-gebruik. Het project wil boven tafel krijgen of er belemmeringen zijn die minder APU-gebruik in de weg zitten. En met ideeën komen om deze weg te nemen. Ook onderzoekt de ILT of het toezicht op APU-gebruik beter kan. Hoe andere internationale luchthavens omgaan met APU-gebruik wordt meegenomen in het onderzoek.

Toezicht op APU-gebruik

Het toezicht op APU-gebruik door luchtvaartmaatschappijen is geregeld in een convenant tussen Schiphol en de ILT. Schiphol rapporteert het APU-gebruik maandelijks aan de ILT. De ILT treedt handhavend op bij overtredingen. De voorschriften voor het gebruik van APU’s en GPU’s op Schiphol staan in het LVB. En in het document ‘EHAM AD 2.20 Local Aerodrome Regulations’, gepubliceerd in de Aeronautical Information Publication (AIP). De ILT ziet de AIP als vaste gedragslijn bij handhaving.