Vliegverkeer Schiphol

Dit artikel hoort bij: Staat van 01

Mix van vliegtuigtypen

De mix van vliegtuigen heeft invloed op het gebruik van de luchthaven, de uitstoot en het geluid van vliegverkeer.

Aandeel zware vliegtuigen stijgt

Het aantal passagiersvluchten daalde flink. Hierdoor nam het aandeel vliegtuigen met een gewicht tussen de 60 en 160 ton af, van ongeveer 52% in 2019 naar 43% in 2021. Het gaat om veelvoorkomende toestellen als de Boeing 737 en Airbus A320. Het aandeel zware vliegtuigen van meer dan 160 ton steeg: van bijna 18% in 2019 naar ongeveer 26% in 2021. Dit zijn toestellen als de Boeing 777 en Boeing 747.

Aandeel verschillende vliegtuigtypen naar gewicht

Aandeel verschillende vliegtuigtypen naar gewicht in %
xminder dan 6 t6 - 40 t40 - 60 t60 - 160 t160 - 230 t230 - 300 tmeer dan 300 t
20191,3213,215,8252,245,36,096,03
20202,5614,215,9446,624,448,297,97
20213,024,2627,1841,34,6212,187,43

Aandeel van de verschillende typen vliegtuigen, naar gewichtscategorie, in het totale aantal vluchten, voor de gebruiksjaren 2019 tot en met 2021 (1 ton = 1.000 kilogram).

Bron: Amsterdam Airport Schiphol Brontabel als csv (300 bytes)

Over het algemeen maken grotere vliegtuigen meer geluid

Verschuiving naar zwaardere vliegtuigtypen

De daling van het aantal passagiersvluchten is niet de enige reden waarom het aandeel zware vliegtuigen toenam. Ook het maximumaantal vluchten en de vernieuwing van vliegtuigen hadden effect. Deze ontwikkelingen leidden de afgelopen jaren tot een lichte verschuiving naar grotere, zwaardere vliegtuigtypen die meer passagiers kunnen vervoeren. Daarnaast zijn er tijdens de coronacrisis meer vrachtvluchten. Ook dat draagt bij aan het grotere aandeel zwaardere vliegtuigen.

Effecten van grotere toestellen

De mix van vliegtuigen is van invloed op het gebruik van de luchthaven, uitstoot en geluidsbelasting. Het aantal vliegtuigopstelplaatsen (VOP’s) voor grotere vliegtuigen is beperkt. Over het algemeen stoten grotere vliegtuigen meer luchtverontreinigende stoffen uit en maken ze meer geluid.