Vliegtuigen moeten voldoen aan wettelijke vertrek- of aanvliegroutes en minimale vlieghoogtes. Afwijkingen zijn alleen vanuit veiligheidsbelang toegestaan.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert steekproefsgewijs nachtvluchten die zonder geldige reden van de route of minimale vlieghoogte afweken. Afwijkingen overdag zijn vrijwel altijd het gevolg van instructies van de luchtverkeersleiding (LVNL). Deze afwijkingen zijn tot een bepaald percentage toegestaan.

Afwijkende routes nachtvluchten voldeden aan de regels

In 2021 is er bij 183 vertrekkende en 164 naderende nachtvluchten afgeweken van de voorgeschreven routebegrenzing. In alle gevallen bleek dit toegestaan, omdat de afwijkende route veiliger was. Of met weersomstandigheden te maken had.

Afwijkingen bij nachtvluchten

Afwijkingen bij nachtvluchten starts en naderingen
xrouteafwijkingen naderingenrouteafwijkingen startshoogteafwijkingen naderingen
2017108028288
201857019343
20194698238
20202234161
2021164183263

Het staafdiagram laat het aantal afwijkingen bij nachtvluchten zien (starts en naderingen), voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021.

Bron: ILT Brontabel als csv (169 bytes)

Toename hoogteafwijkingen nachtvluchten Zwanenburgbaan

Sinds 2017 nam het aantal routeafwijkingen van nachtvluchten sterk af, met name voor naderingen. In 2021 nam het aantal routeafwijkingen van vertrekkende vliegtuigen (starts) toe.

Er waren in 2021 263 situaties waarbij naderende nachtvluchten lager vlogen dan toegestaan. In 235 van de gevallen kwam dat door 1 van de 2 nieuwe naderingsroutes voor de Zwanenburgbaan (baan 18C). Deze naderingsroutes worden sinds 21 mei 2020 gebruikt om de woonkernen ten noorden van de Zwanenburgbaan zo veel mogelijk te omzeilen. De minister heeft de ILT gevraagd om voorlopig niet te handhaven. Dat deed de minister via een aanwijzing, die openbaar is gemaakt in een Kamerbrief. Deze situatie geldt totdat het aangepaste Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) en het nieuwe Normen- en Handhavingstelsel Schiphol (NNHS) ingaan.