Het luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) stelt normen voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen van vliegtuigen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe deze normen worden gehaald.

Gemiddelde uitstoot per vliegtuigbeweging voldeed aan de normen

In 2021 bleef de uitstoot van alle luchtverontreinigende stoffen binnen de norm.

Gemiddelde uitstoot per vliegtuigbeweging

Gemiddelde uitstoot per vliegtuigbeweging in % van de norm
xCONOxVOSSO2PM10
201791,0587,9173,6984,7670
201889,2288,6568,4584,2968,4
201988,8587,7668,183,8166,8
202086,6491,1964,483,8161,2
202184,593,162,682,454,4

De grafiek laat de gemiddelde uitstoot per vliegtuigbeweging zien van verschillende stoffen, als percentage van de norm per stof. Deze norm per stof is gesteld op 100%. Hierdoor wordt het mogelijk om de uitstoot voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021 met elkaar te vergelijken.

Bron: ILT Brontabel als csv (215 bytes)

Daling CO, VOS, SO₂ en PM10; stijging NOx

De daling van de gemiddelde uitstoot van CO, VOS, SO₂ en PM10 per vliegtuigbeweging zet in 2021 door. Dit komt overwegend doordat oudere vliegtuigen, zoals de Boeing 747, geleidelijk worden vervangen door moderne toestellen met schonere motoren.

De uitstoot van NOx is daarentegen gestegen: met 2%. Daarmee ligt deze uitstoot 5% hoger dan voor de coronapandemie. Dit kan samenhangen met de inzet van nieuwe, zuinigere toestellen. Die stoten minder CO2 uit, maar meer NOx. Zonder aanvullend onderzoek is niet met zekerheid te zeggen wat deze hogere NOx-uitstoot veroorzaakt.

Normen voor uitstoot

Het LVB legt voor een aantal stoffen de maximaal toegestane gemiddelde uitstoot per vliegtuigbeweging vast:

  • Stikstofoxiden (NOx): 74,6 gram per ton
  • Fijnstof (PM10): 2,5 gram per ton
  • Zwaveldioxide (SO₂): 2,1 gram per ton
  • Vluchtige organische stoffen (VOS): 8,4 gram per ton
  • Koolmonoxide (CO): 55 gram per ton