Vanwege de coronapandemie verplichten Europese luchtvaartregels om vliegtuigen te desinfecteren die passagiers vervoeren. Dit moet minstens 1 keer per 24 uur gebeuren. En bij vluchten langer dan 6 uur, op voorwaarde dat er na zo’n vlucht geen passagiers en vracht meer aan boord zijn.

Toelating desinfectiemiddelen

Nederlandse vliegtuigmaatschappijen mogen alleen door vliegtuigfabrikanten voorgeschreven desinfectiemiddelen gebruiken. Dit om de luchtwaardigheid van het vliegtuig te beschermen. Desinfectiemiddelen zijn zogenaamde biociden. Zulke producten moeten een toelating hebben van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Op Europees niveau kan een luchtvaartmaatschappij toelating aanvragen bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).

Het Ctgb toetst wat de effecten zijn van biociden op mens en milieu voor specifieke situaties. Op basis hiervan besluit het Ctgb over toelating op de Nederlandse markt. En kan eventuele voorwaarden opleggen voor veilig gebruik.

Nederlandse vliegtuigmaatschappijen voldoen in 2021 aan de regels

Er zijn nog geen desinfectiemiddelen toegelaten op de Nederlandse markt. Totdat dit verandert, mogen vliegtuigmaatschappijen gebruikmaken van 4 vrijgestelde middelen. Deze tijdelijke vrijstelling is verleend door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, na advies van het Ctgb. De aanleiding was de constatering van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2020 dat veel luchtvaartmaatschappijen in overtreding waren. Ze hadden op voorschrift van vliegtuigfabrikanten desinfectiemiddelen gebruikt die in Nederland niet toegelaten waren. De tijdelijke vrijstelling maakt het mogelijk om de middelen te blijven gebruiken, totdat de toelatingsaanvraag rond is. 

In 2021 gebruikten alle maatschappijen hetzelfde (tijdelijk vrijgestelde) middel. De vrijstelling van dit middel verliep op 14 februari 2022, maar is inmiddels verlengd. Voorwaarde voor deze verlenging was dat de producent toelating van het middel zou aanvragen. Dat heeft de producent inmiddels gedaan; deze procedure loopt nog.