Veilig vliegen

Dit artikel hoort bij: Staat van 01

Drones

Drones in het luchtverkeersgebied van Schiphol kunnen leiden tot verstoring van het luchtverkeer en tot botsingsgevaar met vliegtuigen.

Vliegen met drones is een sterk groeiend fenomeen. Het gebruik van professionele drones voor beroepsdoeleinden blijft toenemen. Van ruim 1.900 in Nederland geregistreerde drones in januari 2019 tot ruim 2.700 in oktober 2020. Het aantal recreatieve drones dat in Nederland in omloop is, is onbekend maar naar verwachting veel hoger.

Meldingen drones in 2021

In gebruiksjaar 2021 waren er 26 meldingen over drones in het luchtverkeersgebied van Schiphol. Dit is net als in 2020 lager dan eerdere jaren. Dit kan komen door het lagere aantal vliegtuigbewegingen. De meeste meldingen aan het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) worden namelijk gedaan door verkeersvliegers, die nu minder vliegen, of door de luchtverkeersleiding. Maar ook bewustzijnscampagnes kunnen hieraan positief hebben bijgedragen.

Vliegen met drones is een sterk groeiend fenomeen

De meldingen gaan over drones boven of vlakbij landingsbanen. Of over drones die opduiken tijdens de landing-, start-, of klimfase van een vliegtuig. Slechts bij een klein deel van de meldingen was er kans op een botsing met een vliegtuig. In alle gevallen bleek het om recreatieve drones te gaan. Er zijn geen incidenten rondom Schiphol gemeld met drones die beroepsmatig werden gebruikt. Een klein deel van de meldingen is door de luchtverkeersleiding ook gemeld als luchtruimschending.

Aantal meldingen over drones

Aantal meldingen over drones
xaug-oktmei-julfeb-aprnov-jan
2017830101
20182020102
20191019124
20206732
20218792

Aantal meldingen over drones in het luchtverkeersgebied van Schiphol, per periode van 3 maanden, in de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021.

Bron: ABL Brontabel als csv (133 bytes)

Regels voor drones

Er is regelgeving die ervoor zorgt dat drones op afstand blijven van het overige vliegverkeer. Dit om incidenten en ongevallen te voorkomen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft vergunningen af voor het beroepsmatig gebruik van drones en houdt hier toezicht op. De Nationale Politie voert de strafrechtelijke handhaving uit voor recreatieve drones, die niet in het luchtverkeersgebied mogen komen.