Vindt er op Schiphol een arbeidsongeval plaats? Dan moet het betrokken bedrijf dit melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Aantal gemelde arbeidsongevallen

In de periode januari tot en met oktober onderzocht de Arbeidsinspectie 6 arbeidsongevallen. Bij 1 daarvan was er sprake van blijvend letsel. In 2020 onderzocht de Arbeidsinspectie 14 arbeidsongevallen, waarbij er in 4 gevallen blijvend letsel was. Van de ongevallen met blijvend letsel is niet bekend of ze direct samenhangen met de grond- of vliegoperatie. Ongevallen met een medische oorzaak zijn in deze Staat van Schiphol niet meegenomen.

Aantal gemelde arbeidsongevallen

Aantal gemelde arbeidsongevallen
xongeval met dodelijke afloopongeval met blijvend letselongeval zonder blijvend letsel
2017028
20180316
20191311
20200410
2021*015

Aantal gemelde arbeidsongevallen voor de gebruiksjaren 2017 tot en met oktober 2021 (bron: Nederlandse Arbeidsinspectie).

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie Brontabel als csv (155 bytes)

Het programma Veilig en Duurzaam Schiphol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) besteedt aandacht aan (het voorkomen van) arbeidsongevallen. Slechte arbeidsomstandigheden kunnen namelijk een negatief effect hebben op de veiligheid.