In 2021 gebruikte de luchtvaart minder dan 1% duurzame brandstoffen. Regelgeving over de toepassing van duurzame brandstoffen ontbreekt. Wel staan er in het Akkoord Duurzame Luchtvaart afspraken over verduurzaming.

Het Akkoord Duurzame Luchtvaart is het resultaat van overleg aan de Duurzame Luchtvaarttafel.

Luchtvaart en het nationaal Klimaatakkoord

Het nationaal Klimaatakkoord legt vast dat de binnenlandse luchtvaart en de luchtvaart vanuit Nederland moeten verduurzamen. De Nederlandse overheid en sectorpartijen hebben samen afspraken gemaakt over het gebruik van duurzame brandstoffen in 2030. Deze staan in het Akkoord Duurzame Luchtvaart. Duurzame brandstoffen worden daarin als kansrijke route gezien om de CO₂-uitstoot in de luchtvaart terug te dringen. In 2021 gebruikte de luchtvaart minder dan 1% duurzame brandstoffen. Dit is een 1e stap. De ambities zijn hoog: in 2030 moet 14% van alle in Nederland getankte vliegtuigbrandstof duurzaam zijn. In 2050 maar liefst 100%. Regelgeving om dit te realiseren, ontbreekt op dit moment nog.

In 2030 moet 14% van alle in Nederland getankte vliegtuigbrandstof duurzaam zijn

Europese biobrandstof-bijmengverplichting in de maak

De Europese Unie zet in op een bijmengverplichting voor biobrandstoffen (Fit for 55). De Europese Commissie heeft hiervoor een ontwerpverordening gepubliceerd. Lidstaten onderhandelen hier momenteel over. Een Europese verordening is leidend voor alle lidstaten. En heeft invloed op de manier waarop de afspraken uit het Akkoord Duurzame Luchtvaart in nationale wetgeving terechtkomen. Het is nog onbekend of lidstaten aanvullende (strengere) regels mogen stellen.

Biobrandstoffen op de korte termijn het meest haalbaar

Duurzame brandstoffen zijn onder te verdelen in biobrandstoffen en synthetische kerosine. Volgens het Akkoord Duurzame Luchtvaart zijn biobrandstoffen (korte termijn) en synthetische brandstoffen (middellange termijn) de meest haalbare oplossing. Biobrandstoffen bestaan op dit moment vooral uit gerecyclede frituurvetten en zijn in kleine hoeveelheden beschikbaar. Ze kunnen worden bijgemengd met fossiele kerosine. Synthetische kerosine wordt gemaakt uit CO₂, water en hernieuwbare energie en zit nog in de ontwikkelfase.