Dit artikel hoort bij: Staat van 01

Bronvermeldingen

 • Bal, F (ILT; februari 2021), Project: Footprint luchtvaart (milieu, gezondheid en klimaat) -Overzicht normen en ambities hinderbeperking luchtvaart. Den Haag
 • Compendium voor de Leefomgeving (15 december 2021), Geluidhinder Schiphol, 2004-2020. Geraadpleegd op 27 januari 2022, https://www.clo.nl/indicatoren/nl2161-ernstige-hinder-en-ernstige-slaapverstoring-rond-schiphol
 • European Union Aviation Safety Agency (EASA; 2021), Annual Safety Review 2021
 • Gezondheidsraad (15 september 2021), Risico’s van ultrafijnstof in de buitenlucht. Den Haag
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT; december 2021), Passagiersrechten tijdens de coronapandemie. Den Haag
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT; 29 juni 2021), Kruisend luchtverkeer op Schiphol - Onderzoek veiligheid procedure convergerend baangebruik. Den Haag
 • Lelij, van der B., Bos, L. & Roelofs, S. (Motivaction; oktober 2020), Luchtvaart in Nederland -Draagvlakonderzoek onder het Nederlands publiek, meting 2020 (derde meting, tijdens COVID-19-pandemie). Amsterdam
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid (september 2020), Verminderde separatie na doorstart. Den Haag
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid (april 2017), Veiligheid vliegverkeer Schiphol. Den Haag
 • Rijkswaterstaat (Bureau BRZO+), Inspectiepraktijk. Geraadpleegd op 20 januari 2022, https://brzoplus.nl/aanpak/inspectiepraktijk/
 • RIVM, De Gezondheidsmonitors. Geraadpleegd op 20 januari 2022, https://www.monitorgezondheid.nl/
 • RIVM (mei 2020), Overwegingen veiligheid t.a.v. COVID-19 aan boord van een vliegtuig. Bilthoven
 • Smeltink, J.W., Roelen, A.L.C., Hoek, van den, S.J. et al (NLR; februari 2020), Actualisatie Integrale Veiligheidsanalyse Schiphol (NLR-CR-2019-415).
 • Vinkx, K. (To70; mei 2019), Gelijkwaardige bescherming omgeving Schiphol – Actualisatie gelijkwaardigheidscriteria Schiphol. Den Haag
 • Welkers, D. et al (RIVM-briefrapport; 2021), Analyse gelijkwaardigheidscriteria Schiphol. Den Haag
 • Welkers, D. et al (RIVM; 2020), Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018) - Het doel heiligt de middelen. Den Haag
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2013), Toezien op publieke belangen - naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht. Den Haag
 • World Health Organization (WHO; 2018), ENVIRONMENTAL NOISE GUIDELINES for the European Region