Een runway incursion is een voorval op een start- of landingsbaan met een luchtvaartuig, voertuig of persoon die daar op dat moment niet hoort te zijn. Betrokken luchtvaartbedrijven zijn verplicht om runway incursions te melden bij het Anaysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL).

Het ABL ontving 17 meldingen over runway incursions

Runway incursions in gebruiksjaar 2021

In gebruiksjaar 2021 ontving het ABL 17 meldingen over runway incursions. Er zijn verschillende oorzaken gemeld, zoals het zonder toestemming oplijnen van een vliegtuig op de startbaan. Of een vliegtuig dat landde terwijl de landingsbaan nog niet volledig vrij was van een eerder geland vliegtuig. In 2 gevallen veroorzaakte een voertuig een runway incursion.

Runway incursions in verhouding tot vliegtuigbewegingen

Ten opzichte van het aantal vliegtuigbewegingen waren er in gebruiksjaar 2021 ongeveer 0,7 runway incursions per 10.000 vliegtuigbewegingen. Vorig jaar was dat iets hoger: 1 per 10.000 bewegingen. Er waren toen in totaal 28 runway incursions (2020). Dit hogere aantal kwam vooral doordat in januari 2020 door 16 vliegtuigen werd geland op de Zwanenburgbaan, terwijl deze gesloten was. De luchtverkeersleiding gaf toestemming voor deze landingen, terwijl de luchthaven de baan niet beschikbaar had gesteld.

Het runway safety team valt onder de verantwoordelijkheid van het ISMS.

Ernst van de runway incursions

Het runway safety team stelt van iedere runway incursion de ernst vast. Dat gebeurt aan de hand van 4 categorieën: A (meest ernstig, bijna-botsing) tot en met D (minst ernstig, geen directe gevolgen voor de veiligheid). Van de 17 meldingen waren er 16 een categorie D-melding; de minst ernstige categorie. Eén voorval was een categorie C-melding. Het ging om een incident waarbij een vliegtuig toestemming kreeg om te landen, terwijl het voorgaande vliegtuig de landingsbaan nog niet had verlaten. Er was echter ruim voldoende tijd en afstand om een botsing te voorkomen.

Ernst runway incursions

Ernst runway incursions
xcategorie Acategorie Bcategorie Ccategorie D
201701635
201801228
201900028
202000028
202100116

Ernst van de runway incursions, voor de gebruiksjaren 2017 tot en met 2021.

Bron: ABL Brontabel als csv (126 bytes)