Afhankelijk van het vliegverkeer bepaalt de luchtverkeersleiding hoeveel banen er nodig zijn. En verdeelt de starts en landingen over de beschikbare banen, rekening houdend met het weer en geluid.

Een geluidspreferente baan is doorgaans de baan van 1e keuze. Veiligheid is daarbij bepalend, en daarna geluid.

Groot deel van de vluchten op geluidspreferente banen afgehandeld

In 2021 werd er nog steeds flink minder gevlogen door de coronacrisis. Daarom kon de luchtverkeersleiding 60% van de vluchten via geluidspreferente banen afhandelen. Dat zijn de Kaagbaan en de Polderbaan. Vóór de coronacrisis lag dit aandeel lager: toen maakte 54% van de vluchten gebruik van de geluidspreferente baan. Het deel van de vluchten dat via de geluidspreferente baan vloog, is niet veel groter dan voorgaande jaren. Ook bij het lagere aantal vluchten in 2021 waren er pieken in het aantal startende en landende vluchten.

Het aantal vluchten was ongelijkmatig verdeeld over het etmaal. Een niet-geluidspreferente baan wordt ingezet als de geluidspreferente banen al volledig in gebruik zijn. Daarnaast wordt een niet-geluidspreferente baan bijgezet wanneer het verwachte aanbod groter is dan de capaciteit van de geluidspreferente banen. Het weer en onderhoud kunnen ook redenen zijn om een baan van 2e keuze te gebruiken. In 2021 speelde een grote onderhoudsbeurt van de Polderbaan. Hierdoor was de (geluidspreferente) Polderbaan tussen medio januari en begin mei 2021 niet beschikbaar.

De luchtverkeersleiding kiest voor de baan met de minste geluidshinder, als dat veilig kan én hij beschikbaar is

Baangebruik

Baangebruik aantal vluchten per baan
xOostbaanBuitenveldertbaanZwanenburgbaanAalsmeerbaanPolderbaanKaagbaan
201917521387538470595529158995120579
2020123682033433451419489120686277
2021158231873637156285496698987567

Baangebruik op Schiphol in de gebruiksjaren 2019 tot en met 2021.

Bron: Amsterdam Airport Schiphol Brontabel als csv (295 bytes)

Aandeel verschillende banen in vliegtuigbewegingen

Aandeel verschillende banen in vliegtuigbewegingen
x%
Kaagbaan34,36
Polderbaan26,29
Aalsmeerbaan11,20
Zwanenburgbaan14,58
Buitenveldertbaan7,35
Oostbaan6,21

Het taartdiagram laat zien dat in gebruiksjaar 2021 60% van de vliegtuigbewegingen op de Kaagbaan en Polderbaan werd afgehandeld (Kaagbaan 34% en Polderbaan 26%).

Bron: Amsterdam Airport Schiphol Brontabel als csv (171 bytes)
General aviation zijn privévluchten, zakelijke vluchten en helikoptervluchten van bijvoorbeeld de politie.

Baangebruik op Schiphol

Schiphol heeft 6 start- en landingsbanen. Afhankelijk van het verkeersaanbod stelt de luchtverkeersleiding een baancombinatie van 2 of meer banen vast. Als het veilig kan vanwege het weer én als de baan beschikbaar is, wordt de baan gebruikt die de minste geluidshinder oplevert. Windrichting en windsnelheid spelen hierbij bijvoorbeeld een rol. Voor zowel starten als landen zijn dat de Kaagbaan en de Polderbaan. Lukt het niet om alle vluchten via de eerste-keus-baan af te handelen? Dan zet de luchtverkeersleiding ook de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan of Buitenveldertbaan in. De Schiphol-Oostbaan wordt voornamelijk gebruikt door general aviation, maar ook door de grote luchtvaart.

Bij drukte: meer banen

Overdag zijn tijdens drukte vaak 3 banen tegelijk in gebruik. Afhankelijk van het verkeersaanbod zijn dat combinaties van 2 startbanen en 1 landingsbaan, of van 2 landingsbanen en 1 startbaan. Soms zijn er korte tijd 4 banen in gebruik: 2 startbanen en 2 landingsbanen. Zijn er 2 startbanen in gebruik? Dan krijgen de vertrekkende vliegtuigen de baan die qua ligging het beste aansluit op de richting van de bestemming. Wisselt de luchtverkeersleiding overdag van baancombinatie? Dan komt dit normaal gesproken door veranderingen in het verkeersaanbod of het weer.

’s Nachts gelden strengere regels

In de nacht gelden strengere regels voor het baangebruik dan overdag, vanwege geluidshinder. ’s Nachts worden daarom bij voorkeur de Kaagbaan en Polderbaan gebruikt. Vanwege onderhoud aan de Polderbaan in het voorjaar van 2021, is relatief meer verkeer afgehandeld op de Zwanenburgbaan.

Aandeel verschillende banen in nachtvluchten

Aandeel verschillende banen in nachtvluchten
x%
Kaagbaan44,81
Polderbaan38,22
Aalsmeerbaan0,57
Zwanenburgbaan13,08
Buitenveldertbaan2,92
Oostbaan0,40

Het taartdiagram laat zien dat in gebruiksjaar 2021 ongeveer 83% van de vliegtuigbewegingen in de nacht op de Kaagbaan en Polderbaan werd afgehandeld (Kaagbaan 45% en Polderbaan 38%).

Bron: Amsterdam Airport Schiphol Brontabel als csv (159 bytes)