Bepaalde stoffen en voorwerpen kunnen tijdens vervoer door de lucht gevaarlijk zijn voor de vliegveiligheid. Daarom moet vervoer van deze gevaarlijke stoffen voldoen aan internationale regels.

Grondafhandelaren zijn wettelijk verplicht om namens de luchtvaartmaatschappij te controleren op deze regels, voordat vervoer plaatsvindt. Blijkt dat er iets niet volgens de regels gaat? Dan moeten zij dit melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Vervoer mag pas plaatsvinden als alsnog aan alle regels is voldaan.

Thema-inspectie Lithium: diverse overtredingen

In gebruiksjaar 2021 zijn binnen de thema-inspectie Lithium verschillende overtredingen vastgesteld. Lithiumbatterijen zijn dan bijvoorbeeld niet goed verpakt of verzonden. Luchtvaartmaatschappijen zijn op hun verantwoordelijkheden aangesproken. Deze aanpak heeft geleid tot een verscherpte controle door de grondafhandelaren in het buitenland. En tot een aanzienlijke verlaging van het aantal geconstateerde overtredingen, tot bijna nul. De ILT houdt aandacht voor zendingen met lithiumbatterijen en mogelijke alternatieve manieren van verzenden.

(Bijna)lekkages gevaarlijke stoffen

In 2021 waren er 15 voorvallen met lekkages van gevaarlijke stoffen. En 34 voorvallen waarbij sprake was van ernstige beschadigingen aan de verpakkingen, waardoor de gevaarlijke stoffen niet meer voldoende beschermd waren.

In 2021 waren er 15 voorvallen met lekkages van gevaarlijke stoffen

Vervoer met speciale toestemming of ILT-ontheffing

Voor vervoer van sommige gevaarlijke stoffen is een speciale toestemming of ontheffing van de ILT nodig. Het gaat om gevaarlijke stoffen die volgens de standaard regelgeving niet door de lucht mogen worden vervoerd. De ILT controleert 100% van deze zendingen; in gebruiksjaar 2021 waren dit er 27.

Meldingen gevaarlijke stoffen

In de periode 1 januari tot en met 31 oktober 2021 zijn er via het digitale meldformulier ruim 1.900 meldingen gedaan. Bij 524 meldingen leidde dit tot een inspectie. Met 1 grote afhandelaar op Schiphol zijn afspraken gemaakt over het registreren en analyseren van meldingen. De ILT overlegt periodiek met deze afhandelaar om de analyse te beoordelen en te bespreken wat er met de resultaten wordt gedaan.

Meer toezicht op trainingen voor het omgaan met gevaarlijke stoffen

De toename van vrachtvervoer tijdens de coronacrisis zorgde voor een groei van (tijdelijk) personeel bij de grondafhandelaren. Ook constateert de ILT een groot verloop van ervaren mensen. De ILT gaat grondafhandelaren daarom intensiever monitoren en auditen op de verplichting om medewerkers te trainen in het omgaan met gevaarlijke stoffen. Dit om de veiligheid te waarborgen en incidenten te voorkomen.

Inspecties gevaarlijke stoffen corona-teststraten op Schiphol

De ILT voerde in 2021 ook inspecties uit op het gebruik van gevaarlijke stoffen in de corona-teststraten binnen het beveiligde gebied op Schiphol. Testmateriaal waarbij het resultaat van de coronatest negatief was, geldt als normaal afval. Testresultaten met een positieve uitslag, kwalificeren als medisch afval. Er zijn daarbij geen overtredingen geconstateerd. Een paar van de inspecties werden samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uitgevoerd.

Start risicogebaseerd toezicht

In 2021 startte de ILT op Schiphol met risicogebaseerd toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen. De ILT is gaan proefdraaien met een selectiesysteem aan de hand van risicoprofielen. De ILT gebruikt deze profielen om te bepalen welke inkomende vrachtzendingen fysiek worden gecontroleerd. Dat kunnen zendingen zijn met specifieke stoffen of van specifieke bedrijven. De ILT werkt daarin samen met de Douane. Dit risicogebaseerde toezicht heeft al geleid tot vastgestelde overtredingen. In 2022 zal de uitvoering van dit type inspecties worden doorgezet.