Het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) stelt de toegestane hoeveel geluid vast voor verschillende handhavingslocaties. Voor geluid over het etmaal gaat het om 35 handhavingspunten. Voor de nacht zijn dit er 25 (tussen 23.00 en 7.00 uur).

Geluid overschreed op 1 handhavingspunt de norm

In 2021 kwam het geluid op 1 van de 35 etmaal-handhavingspunten boven de norm uit. Het ging om een overschrijding van 0,19 decibel (4,5%) bij handhavingspunt 20, ten noordoosten van de Buitenveldertbaan. De norm is daar 57,73 decibel (dB); de vastgestelde geluidsbelasting was 57,92 dB. De ILT doet onderzoek naar de oorzaak van deze overschrijding. Hierbij houdt de ILT rekening met regels over toegestane uitzonderingen. Bijvoorbeeld door na te gaan of de overschrijding het gevolg was van weersomstandigheden. En beoordeelt of handhavingsmaatregelen nodig zijn. De ILT publiceert de resultaten in 2022, in de halfjaarrapportage Milieu en Externe veiligheid Schiphol.

Geluidsbelasting in gebruiksjaar 2021 bij elk handhavingspunt, als percentage van de grenswaarde over de hele dag (per etmaal).

Meer informatie over de geluidbelasting bij de verschillende handhavingspunten is terug te vinden in de cijfers over een Veilig en Duurzaam Schiphol.

De geluidsbelasting kan van jaar tot jaar verschillen

Op sommige locaties zijn de geluidsbelasting-variaties van jaar tot jaar groter dan bij andere punten. Dit is te zien bij punten ten zuiden van de Aalsmeerbaan, Amstelveen en Zwanenburg.

Vliegverkeer wordt zo veel mogelijk afgehandeld op de Kaagbaan en de Polderbaan (primaire banen). Op deze banen heeft de jaarlijkse geluidsbelasting een gelijkmatig verloop. Bij inzet van de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan (niet-geluidspreferente banen) is de geluidsbelasting wisselend.

Het geluid bij Zwanenburg nam ondanks de pandemie in 2021 flink toe ten opzichte van 2020. Dit kwam door onderhoud aan de Polderbaan, in de periode januari tot en met mei 2021. Hierdoor werd de Zwanenburgbaan meer gebruikt.

De rekenmethode staat in de wet, en is vastgelegd in een ministeriële regeling (RMI).

Toezicht op geluid bij handhavingspunten

Het LVB stelt geluidsnormen op aangewezen handhavingspunten. De ILT vergelijkt de voor elk handhavingspunt berekende hoeveelheid geluid met de toegestane hoeveelheid geluid. Is er in een bepaald gebruiksjaar sprake van groot baanonderhoud? Dan kunnen tijdelijk andere grenswaarden gelden, die in een ministeriële regeling zijn vastgelegd. In 2021 was er baanonderhoud aan de Polderbaan, maar golden geen andere grenswaarden.